fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Roskilde - Socialcode STU tæt på Roskilde Kommune

Leder du efter en STU i Roskilde Kommune eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Roskilde, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere i Roskilde, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Roskilde

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb tæt på Roskilde til unge mellem 16 og 25 år, med specialiserede IT-linjer som programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden. STU-uddannelsen er en investering i din fremtid.

STU Roskilde

Hvad er STU Roskilde?

STU Roskilde er en ungdomsuddannelse, der er særligt designet til at støtte unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Denne uddannelse giver mulighed for, at de kan udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder i et trygt og støttende miljø. Formålet med STU Roskilde er at forberede de unge på at blive selvstændige og deltagende voksne.

 

Eleverne arbejder sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at skabe en fremtid, der passer til deres individuelle interesser og evner. Vores treårige STU-program tæt på Roskilde henvender sig til unge i alderen 16-25 år, som ikke kan fuldføre traditionelle uddannelser trods specialundervisning eller specialpædagogisk støtte. Selvom STU ikke giver formelle eksamensbeviser, er uddannelsen designet til at hjælpe unge med særlige behov med at etablere relationer, forbedre deres faglige færdigheder, forberede dem til fremtidige jobmuligheder og skabe et solidt grundlag for et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen i STU-forløbet er tilpasset individuelt og justeres løbende efter den enkeltes udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Roskilde

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) sigter mod at hjælpe unge med særlige behov med at udvikle personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage aktivt og uafhængigt i voksenlivet. Uddannelsen har til formål at give grundlag for videre uddannelse og beskæftigelse. Mange elever har opnået betydelige personlige fremskridt gennem STU.

 

STU er rettet mod unge, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller pædagogisk støtte. Denne uddannelse tilbyder dem undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, samtidig med at støtte deres udvikling og forberede dem på fremtidige udfordringer.

STU Roskilde giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, mulighed for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer tilpasset undervisning med praktisk erfaring, herunder praktikophold i forskellige virksomheder og institutioner. Dette giver de unge en praktisk forståelse af arbejdsmarkedet, mens de forbedrer deres personlige og sociale færdigheder gennem deltagelse i sociale aktiviteter og arrangementer. Uddannelsen tilpasses løbende for at møde den enkelte elevs udviklingsniveau og specifikke behov.

STU fokuserer på at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen kombinerer faglig og personlig udvikling og hjælper de unge med at blive aktive medlemmer af samfundet. STU-forløbet omfatter både undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket skaber rammerne for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU Roskilde er udviklet til unge med særlige behov, som f.eks. udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Formålet er at sikre, at unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, også får mulighed for en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der med passende støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller arbejde. Denne uddannelse er et centralt redskab til at hjælpe unge med særlige behov med at opnå deres fulde potentiale og blive aktive deltagere i samfundet. Den tilpasses de unges individuelle behov og støtter dem i at overvinde de udfordringer, de møder i deres stræben efter at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Roskilde
dots
STU Roskilde

Målgruppen for STU Roskilde

STU-forløbet er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov. Uddannelsen er udviklet for at hjælpe unge med udviklingshæmning eller autisme og psykiatrinære udfordringer med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette uddannelsestilbud sikrer, at alle unge får adgang til en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan fuldføre en konventionel uddannelse. Typiske deltagere inkluderer unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte uddannelse giver en alternativ vej for unge, der med passende støtte kan udvikle sig, trives og blive klar til voksenlivet, videre uddannelse eller beskæftigelse.

STU retter sig mod unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever fortæller, at deres tid på STU har givet dem selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen tilbyder disse unge mulighed for at opnå personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager et individuelt tilrettelagt forløb, der bygger på deres styrker og interesser, hvilket optimerer forudsætningerne for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Via praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, der kan anvendes i arbejdslivet eller videre uddannelse.

STU Roskilde er designet til unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan indgå i elevens uddannelsesplan, forudsat at de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • STU-uddannelsen er omkostningsfri for elever, der er visiteret, da kommunen dækker alle udgifter, hvilket sikrer, at økonomisk status ikke begrænser adgang til uddannelsen.

  • Elever på STU modtager ikke SU, men deres nuværende ydelse, ofte uddannelseshjælp, fortsætter under hele STU-forløbet.

  • Elever kan få hjælp til transportudgifter for at lette tilgangen til undervisning, og disse udgifter dækkes ofte helt eller delvist af kommunen.

  • Der er ingen økonomiske krav forbundet med undervisningen på STU, da materialer og udstyr finansieres og stilles til rådighed uden omkostninger.

STU Roskilde
dots
STU Roskilde

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU tilbyder vi en særlig ungdomsuddannelse (STU) i København, som er designet til unge med en interesse for IT. Vi skaber et spændende ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i engagerende aktiviteter. Med linjefag inden for Software- og Spiludvikling, Grafisk Design samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der knytter elevernes interesser til IT-verdenen. Målet er at fremme elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker mulighederne inden for IT. Vores mål er at forberede eleverne til erhvervslivet, herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

STU Roskilde

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.