fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Vestegnen - Socialcode STU tæt på Vestegnen

Leder du efter en STU på Vestegnen eller i omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Vestegnen, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere på Vestegnen, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Vestegnen

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb tæt på Vestegnen med specialiserede IT-linjer som programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design for unge i alderen 16 til 25 år. Vi arbejder i tæt samarbejde med den unge og kommunen, hvilket skaber optimale rammer for læring og udvikling. Du bliver en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden. STU-uddannelsen er en investering i din fremtid.

STU Vestegnen

Hvad er STU Vestegnen?

STU Vestegnen er en skræddersyet ungdomsuddannelse, designet til at imødekomme unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Uddannelsen er oprettet for at hjælpe dem med at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og støttende miljø. Formålet er at ruste de unge til et uafhængigt og aktivt voksenliv.


Eleverne arbejder tæt sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at forme en fremtid, der er tilpasset deres individuelle interesser og evner. Vores treårige STU-program tæt på Vestegnen retter sig mod unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre traditionelle uddannelser trods modtaget specialundervisning eller pædagogisk støtte. Selvom STU ikke resulterer i formelle eksamensbeviser, er uddannelsen designet til at hjælpe unge med særlige behov med at etablere relationer, forbedre deres faglige færdigheder, forberede dem til fremtidige jobmuligheder og skabe fundamentet for et selvstændigt voksenliv.


Undervisningen i STU-forløbet tilpasses individuelt og justeres løbende i forhold til elevens udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Hvad er formålet med STU Vestegnen?

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er at støtte unge med særlige behov i at opnå personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage så selvstændigt som muligt i voksenlivet. Uddannelsen sigter mod at skabe grundlag for videre uddannelse og beskæftigelse. Mange elever har oplevet betydelige fremskridt i deres personlige udvikling gennem STU.

 

STU er målrettet unge, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk hjælp. Denne uddannelse giver dem en unik mulighed for at modtage undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, samtidig med at den støtter deres udvikling og forbereder dem på fremtidige udfordringer.

STU Vestegnen giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, muligheden for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktisk erfaring, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Dette giver de unge praktisk indsigt i arbejdsmarkedet, mens de også forbedrer deres personlige og sociale færdigheder gennem deltagelse i sociale arrangementer og aktiviteter. Uddannelsen tilpasses løbende for at opfylde den enkelte elevs udviklingsniveau og behov, og uddannelsesplanerne løbende evalueres for at sikre, at de afspejler elevernes udvikling og behov.

STU har til formål at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen kombinerer faglig og personlig udvikling og hjælper de unge med at blive aktive deltagere i samfundet. STU-forløbet omfatter undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket giver rammerne for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU Vestegnen er tilrettelagt for unge med særlige behov, såsom udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Formålet er at sikre, at unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, også har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Aspergers eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der med tilstrækkelig støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller arbejde. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et vigtigt værktøj til at hjælpe unge med særlige behov til at nå deres fulde potentiale og blive aktive deltagere i samfundet. Uddannelsen er tilpasset de unges individuelle behov og hjælper dem med at overvinde de udfordringer, de møder i deres stræben efter et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Vestegnen
dots
STU Vestegnen

Målgruppen for STU Vestegnen

STU-forløbet er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der henvender sig til unge med særlige behov. Denne uddannelse er udviklet til at støtte unge med udviklingshæmning eller autisme og psykiatrinære udfordringer i at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette tilbud sikrer, at alle unge får mulighed for en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en almindelig uddannelse. Typiske deltagere inkluderer unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse giver en alternativ vej for unge, der med passende støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til voksenlivet, videre uddannelse eller beskæftigelse.

STU retter sig mod unge i alderen 16 til 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre former for ungdomsuddannelser. Mange elever rapporterer, at deres tid på STU har hjulpet dem med at opnå selvtillid og tro på deres evner. Uddannelsen giver disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager et individuelt tilrettelagt forløb, der bygger på deres styrker og interesser. Dette optimerer forudsætningerne for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, der kan anvendes i arbejdslivet eller videre uddannelse.

STU Vestegnen er målrettet unge med særlige behov, herunder dem med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan også være en del af elevens uddannelsesplan, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • STU-uddannelsen tilbydes uden omkostninger for elever, der bliver visiteret, hvilket betyder, at kommunen dækker alle nødvendige udgifter, så økonomiske barrierer fjernes.

  • Mens eleverne følger STU-forløbet, modtager de ikke SU, men fortsætter med at få deres eksisterende økonomiske støtte, som typisk er uddannelseshjælp.

  • For at sikre, at eleverne kan deltage i undervisningen, kan der søges om hjælp til transportudgifter, som ofte dækkes helt eller delvist af kommunen.

  • Der er ingen økonomiske byrder for eleverne forbundet med undervisningsmaterialer og udstyr, da disse omkostninger dækkes af kommunen.

STU Vestegnen
dots
STU Vestegnen

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU København tilbyder vi en særlig ungdomsuddannelse (STU) i København, som er designet til unge med en interesse for IT. Vi skaber et dynamisk ungdomsmiljø, hvor unge kan udfolde sig selv og deltage i spændende aktiviteter. Med linjefag som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der forbinder elevernes interesser med IT-verdenen. Formålet er at støtte elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker mulighederne inden for IT. Socialcode tilstræber at inkludere praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet for at styrke overgangen til erhvervslivet.

STU Vestegnen

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.