fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Hillerød - Socialcode STU tæt på Hillerød Kommune

Leder du efter en STU i Hillerød Kommune eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Vi tilbyder kørselsordning for borgere i Hillerød Kommune, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb. Så hvis du er interesseret i IT og bor i Hillerød Kommune, vil vi meget gerne invitere dig til åbent hus.

STU Hillerød

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb i København for unge mellem 16 og 25 år med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden.

STU Hillerød

Hvad er STU Hillerød?

STU Hillerød er en ungdomsuddannelse specielt designet til unge med særlige behov eller indlæringsvanskeligheder. Uddannelsens mål er at støtte disse unge i at udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder i et støttende og sikkert miljø. STU sigter mod at forberede de unge til at blive selvstændige og engagerede voksne.

 

Eleverne arbejder sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at forme en fremtid, der er skræddersyet til deres interesser og styrker. Vores treårige STU tæt på Hillerød er beregnet til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at fuldføre traditionelle uddannelser, selv med specialundervisning eller pædagogisk støtte. Uddannelsen resulterer ikke i formelle eksamensbeviser, men den er udformet til at hjælpe unge med særlige behov med at danne relationer, forbedre deres faglige evner og forberede sig på fremtidige jobmuligheder samt et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen tilpasses den enkelte elev og justeres løbende i overensstemmelse med deres udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Hillerød

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er at give unge med særlige behov de nødvendige redskaber til at opnå selvstændighed og aktiv deltagelse i voksenlivet. Uddannelsen skal fungere som springbræt til videre uddannelse og beskæftigelse. STU-programmet har bidraget til betydelige fremskridt i personlig udvikling hos mange unge.

Denne uddannelse er rettet mod unge, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller pædagogisk hjælp. STU tilbyder dem en uddannelse, der matcher deres individuelle behov og evner, og støtter dem i deres udvikling og forberedelser til fremtidige udfordringer.

STU Hillerød giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, mulighed for at udvikle både sociale og faglige kompetencer. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktisk erfaring gennem praktikophold i forskellige virksomheder og institutioner. Dette giver de unge praktisk forståelse for arbejdsmarkedet og styrker deres personlige og sociale evner gennem deltagelse i sociale aktiviteter og arrangementer. Uddannelsen tilpasses løbende for at imødekomme hver enkelt elevs udviklingsniveau og behov.

STU’s hovedmål er at forberede unge med særlige behov på et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen lægger vægt på både faglig og personlig vækst og sigter mod at forberede de unge til aktiv deltagelse i samfundet. STU-forløbet omfatter undervisning og praktiske aktiviteter, som fritidsaktiviteter og udvikling af sociale kompetencer, hvilket danner rammerne for så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU Hillerød er tilpasset unge med særlige behov, såsom udviklingshæmning eller psykiske lidelser, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Uddannelsen sikrer, at unge, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, har mulighed for en tilpasset uddannelse. Typisk omfatter målgruppen diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU tilbyder unge med potentiale mulighed for at udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller arbejde med den rette støtte. Denne uddannelse fungerer som en vigtig ressource til at hjælpe unge med særlige behov med at realisere deres potentiale og blive aktive medlemmer af samfundet. Uddannelsen tilpasses individuelle behov og hjælper de unge med at overvinde udfordringer i deres bestræbelser på at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Hillerød
dots
STU Hillerød

Hvem er målgruppen for STU Hillerød?

STU tilbyder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, rettet mod unge med særlige behov. Uddannelsen er udviklet til at hjælpe unge med udviklingshæmning eller autisme og psykiatrinære udfordringer med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette sikrer, at alle unge får adgang til en relevant ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en almindelig uddannelse. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse tilbyder en alternativ vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og blive klar til voksenlivet, videre uddannelse eller beskæftigelse.

STU henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever rapporterer, at deres tid på STU har givet dem selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen tilbyder disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager et individuelt tilrettelagt forløb, som bygger på deres personlige styrker og interesser. Dette optimerer forudsætningerne for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at tilegne sig kompetencer, som kan anvendes i beskæftigelse eller videre uddannelse.

STU Hillerød er specifikt designet til unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan være en del af elevens uddannelsesplan, forudsat at de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • Elever, der er visiteret til STU-forløbet, deltager uden økonomiske omkostninger, da kommunen dækker alle nødvendige udgifter. Dette sikrer, at alle har lige adgang til uddannelsen, uafhængigt af deres økonomiske baggrund.

  • Elever, der deltager i STU, er ikke berettigede til at modtage SU. I stedet fortsætter de med at modtage deres nuværende ydelse, typisk uddannelseshjælp, igennem hele STU-forløbet.

  • For at lette adgangen til undervisning, kan elever ansøge om kommunal støtte til transport. Transportudgifterne bliver ofte dækket helt eller delvist, afhængigt af individuelle behov.

  • Der er ingen udgifter forbundet med undervisningen på STU, da både materialer og udstyr leveres uden omkostninger for eleverne.

STU Hillerød
dots
STU Hillerød

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU København tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU København. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU tilbyder vi en unik ungdomsuddannelse, specielt designet til unge med en passion for IT. Vi skaber et spændende ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i aktiviteter. Med specialiseringer som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der knytter elevernes interesser til IT-verdenen. Målet er at fremme elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker mulighederne inden for IT. Socialcode stræber efter at inkludere praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet for at styrke overgangen til erhvervslivet.

STU Hillerød

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU Hillerød er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

 

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.