Socialcode STU holder infomøde hver uge

Formål og filosofi

Socialcode har som formål at tilbyde en alternativ uddannelsesvej for udsatte unge med interesse for IT. Denne vej kan lede til mange ting, men er først og fremmest en måde at lære sig selv at kende på gennem deltagelse i et meningsfuldt uddannelsesfællesskab. Et fællesskab, der bæres af en fælles interesse for IT og de relationer der skabes i arbejdet med fx gruppeprojekter, esportsarrangementer, fritidstilbud og det generelle samvær med andre unge med lignende interesser. 

Vores filosofi

Socialcode tilbyder et læringsrum, der stiller skarpt på betydningen af de marginaliserede positioner, vores kursister kan have befundet sig i tidligere i livet. Vi arbejder ud fra den filosofi, at marginaliserede unge har brug for at befinde sig i meningsfulde sammenhænge, både socialt og fagligt.

 

Samtidigt møder vi som uddannelsestilbud, kursisterne med bevægelige rammer og forventninger, så vi kan reagere på de udfordringer, der kan opstå når der skal læres noget – også om sig selv.

dots
undervisning

Vores mission

Vores mål er at være mere end en uddannelsesinstitution; vi ønsker at kombinere et eftertragtet teknologisk felt med socialpædagogisk udviklingsarbejde. Som elev hos Socialcode bliver man undervist i teknologier, der lever op til moderne krav fra IT-branchen, samtidigt med at blive mødt af undervisere og pædagoger med en faglig forståelse for de udfordringer, der kan have gjort det vanskeligt at gennemføre uddannelse.
For at opnå dette arbejder vi tæt sammen med elever, forældre og kommuner for at sikre, at vores linjer er tilgængelige, relevante og af højeste kvalitet. Vi udvider løbende vores netværk af samarbejdspartnere, herunder virksomheder, uddannelsessteder og frivillige organisationer, for at vores elever får de bedste muligheder for at anvende deres færdigheder i virkelige arbejdssituationer.

Derfor er vi sat i verden

Socialcode er sat i verden for at:

  • Skabe inkluderende og udviklende læringsmiljøer tilpasset unge med særlige behov.
  • Tilbyde uddannelsesforløb, hvor den enkelte elevs uddannelsesplan afspejler behov og opmærksomhedspunkter, men i høj grad også den enkeltes potentiale.
  • Være brobygger mellem uddannelse og beskæftigelse gennem aktive partnerskaber.
  • Sikre at alle unge, uanset baggrund og udfordringer, har adgang til en uddannelse, der forbereder dem til et selvstændigt voksenliv på bedst mulig vis

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

“Socialcode STU er skabt med et ønske om at bidrage til unges faglige, sociale og personlige udvikling”

Søren Haagh, Uddannelsesleder

Søren Haagh

Uddannelsesleder, Socialcode STU

Hverdagen i Socialcode STU

Fællesskab er en vigtig del af hverdagen. Udover spændende undervisning byder vi på regelmæssige udflugter og andre sjove aktiviteter, hvor relationer og sammenholdet på skolen styrkes.