fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Gladsaxe - Socialcode STU tæt på Gladsaxe Kommune

Leder du efter en STU i Gladsaxe Kommune eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Gladsaxe, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere i Gladsaxe, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Gladsaxe

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb i København med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design for unge i alderen 16 til 25 år. Du bliver en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden. STU uddannelsen er en investering i din fremtid. Vi støtter din udvikling og læring, så du kan udnytte dit fulde potentiale.

STU Gladsaxe

Hvad er STU Gladsaxe?

STU Gladsaxe er en ungdomsuddannelse, der er særligt tilpasset unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Denne uddannelse fokuserer på at hjælpe unge med at udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder i et trygt og støttende miljø. STU har som mål at forberede de unge på at blive selvstændige og aktive voksne.

 

Under uddannelsesforløbet arbejder eleverne tæt sammen med lærere, pædagoger, vejledere og undervisere, som sikrer kontinuitet og tilbyder særligt tilrettelagte uddannelsesprogrammer uden mulighed for en afsluttende eksamen, for at skabe en fremtid, der er tilpasset deres individuelle interesser og evner. Vores treårige STU-program tæt på Gladsaxe henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som, på trods af specialundervisning eller specialpædagogisk støtte, ikke kan gennemføre traditionelle uddannelsesforløb. Uddannelsen giver ikke formelle kvalifikationer, men er udformet til at hjælpe unge med særlige behov med at skabe relationer, styrke deres faglige færdigheder, forberede dem på fremtidige beskæftigelsesmuligheder og lægge grundlaget for et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen i STU-forløbet tilpasses hver enkelt elev og justeres løbende i forhold til deres udvikling og specifikke behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Hvad er formålet med en STU i Gladsaxe?

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) har som formål at støtte unge med særlige behov i at opnå personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan leve så selvstændigt som muligt som voksne. Uddannelsen sigter mod at forberede dem til videre uddannelse og beskæftigelse. Mange elever har gjort store fremskridt i deres personlige udvikling gennem STU.

 

STU er designet til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk støtte. Denne uddannelse giver dem adgang til undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, og som samtidig støtter deres udvikling og forbereder dem på fremtidige udfordringer.

STU i Gladsaxe giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, muligheden for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktisk erfaring gennem praktikophold i virksomheder og institutioner. Dette gør det muligt for de unge at få indsigt i arbejdsmarkedet, samtidig med at de forbedrer deres personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i sociale arrangementer og aktiviteter. Uddannelsen tilpasses løbende for at opfylde den enkelte elevs udviklingsniveau og specifikke behov.

STU har til formål at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen lægger vægt på både faglig og personlig udvikling og forbereder de unge på aktiv deltagelse i samfundet. STU-forløbet inkluderer undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket skaber grundlaget for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU Gladsaxe er målrettet unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Uddannelsens formål er at sikre, at også unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, får adgang til en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der med passende støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller beskæftigelse. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et vigtigt redskab til at støtte unge med særlige behov, så de kan opnå deres fulde potentiale og blive aktive deltagere i samfundet. Uddannelsen tilpasses de unges individuelle behov og hjælper dem med at overvinde de udfordringer, de måtte møde i deres stræben efter et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Gladsaxe
dots
STU Gladsaxe

Hvem er målgruppen for STU Gladsaxe?

STU-forløbet, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, henvender sig til unge med særlige behov og er udviklet for at hjælpe udviklingshæmmede eller unge med autisme og psykiatrinære udfordringer i at opnå praktiske og sociale færdigheder. Denne uddannelsesform sikrer, at alle unge har mulighed for en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse giver en alternativ vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og bevæge sig mod voksenlivet, videre uddannelse eller beskæftigelse.

 

STU henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre former for ungdomsuddannelser. Mange elever fortæller, at deres tid på STU har hjulpet dem med at opnå selvtillid og tro på deres egne evner. Uddannelsen giver disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der bygger på deres personlige styrker og interesser. Denne tilpasning sikrer de bedste forudsætninger for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, der kan anvendes i beskæftigelse eller videre uddannelse.

STU Gladsaxe er målrettet unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber en bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan også indgå i elevens uddannelsesplan, forudsat at de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • STU tilbydes uden økonomiske omkostninger for elever, der visiteres, da kommunen dækker alle udgifter. Dette sikrer, at alle kan deltage, uanset deres økonomiske baggrund.

  • Elever på STU modtager ikke SU, men deres nuværende ydelse, som ofte er uddannelseshjælp, fortsætter under hele forløbet.

  • Transportomkostninger til og fra STU-undervisningen kan dækkes helt eller delvist af kommunen, og elever kan ansøge om denne støtte.

  • Der er ingen økonomiske krav til eleverne for undervisningsmaterialer eller udstyr, da disse udgifter er dækket.

STU Gladsaxe
dots
STU Gladsaxe

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i København, som er designet til unge med en interesse for IT. Vi skaber et inspirerende ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i spændende aktiviteter. Med linjefag inden for Software- og Spiludvikling, Grafisk Design samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der forbinder elevernes interesser med IT-verdenen. Målet er at støtte elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker mulighederne inden for IT. Socialcode stræber efter at inkludere praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet for at styrke overgangen til erhvervslivet.

STU Gladsaxe

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU København er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.