fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Næstved - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse tæt på Næstved

Leder du efter en STU i Næstved eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Næstved, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere i Næstved, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Næstved

Vælg din egen retning.

Grafisk design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU tæt på Næstved for unge mellem 16 og 25 år med specialiserede IT-linjer i programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et aktivt og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb som forberedelse til fremtiden. STU-uddannelsen er en investering i de unges fremtid.

STU Næstved

Hvad er STU Næstved?

STU Næstved er designet til at give unge med særlige behov eller andre med generelle indlæringsvanskeligheder mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder i et trygt og støttende miljø. Vores STU tæt på Næstved har til formål at forberede de unge på at blive selvstændige og aktive voksne.


Eleverne på en STU arbejder tæt sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at skabe en fremtid, der matcher deres individuelle interesser og evner. Vores STU tæt på Næstved er en treårig uddannelse, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år, som på trods af specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte ikke er i stand til at gennemføre traditionelle uddannelsesforløb. Selvom STU ikke giver formelle kvalifikationer, er uddannelsen designet til at hjælpe unge med særlige behov med at skabe relationer, udvikle deres faglige evner, støtte dem med fremtidige beskæftigelsesmuligheder og forberede dem på et selvstændigt voksenliv.


Undervisningen i et STU-forløb tilpasses individuelt til hver elev og justeres løbende i takt med den enkeltes udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Næstved

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) tæt på Næstved har til formål at støtte unge med særlige behov i at udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i voksenlivet. Uddannelsen sigter mod at skabe grundlag for videre uddannelse og beskæftigelse, så vidt det er muligt. Mange tidligere elever har gjort store fremskridt i deres personlige udvikling gennem STU.

 

STU er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selvom de modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte. Denne uddannelse giver dem mulighed for at få undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, og som samtidig støtter deres udvikling, så de er bedre rustet til fremtidige udfordringer i livet.

En STU tæt på Næstved giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap og andre unikke behov, i alderen 16-25 år en chance for at udvikle deres sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer skræddersyet undervisning med praktiske oplevelser, såsom praktik i forskellige virksomheder og institutioner. Dette giver de unge en konkret forståelse af arbejdsmarkedet, samtidig med at de styrker deres personlige og sociale færdigheder gennem sociale arrangementer og aktiviteter. Denne treårige uddannelse er designet til at støtte den enkeltes udviklingsniveau og tilpasses de specifikke ønsker og behov, som den enkelte elev måtte have.

Et centralt mål med STU er at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen fokuserer på både faglig og personlig udvikling og sigter mod at forberede de unge på en aktiv deltagelse i samfundslivet. STU-forløbet inkluderer en kombination af undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket skaber en ramme for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.


STU Næstved er designet til unge med særlige behov. Denne uddannelse skal hjælpe unge, som er udviklingshæmmede eller har psykiske lidelser, med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Formålet med STU Næstved er at sikre, at alle unge har adgang til en ungdomsuddannelse – også dem med særlige behov, der måske ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Typisk vil eleverne i en STU have diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, men som med den rette støtte har potentiale til at udvikle sig, trives, og forberede sig til fremtidig uddannelse eller beskæftigelse.


En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse fungerer således som et vigtigt redskab til at støtte unge med særlige behov, så de kan opnå deres fulde potentiale og blive en aktiv del af samfundet. Uddannelsen tilpasser sig de unges behov og hjælper dem med at overkomme de udfordringer, de måtte stå over for i deres stræben efter at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

dots
STU Næstved

Hvem er målgruppen for STU Næstved?

STU-forløb, kendt som særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, retter sig mod unge med særlige behov og er designet til at støtte udviklingshæmmede unge eller unge med autisme og psykiatrinære udfordringer i at tilegne sig praktiske og sociale færdigheder. Denne uddannelsesform sikrer, at alle unge kan få en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Typiske deltagere er unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et alternativ for unge, der ikke kan fuldføre en almindelig ungdomsuddannelse, men som med den rette støtte har potentiale til at udvikle sig, trives og forberede sig til voksenlivet samt fremtidig uddannelse eller beskæftigelse.

STU henvender sig til unge i alderen 16 til 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever fortæller, at deres tid på STU har hjulpet dem med at opnå troen på sig selv og deres evner. Uddannelsen giver disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse får et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der bygger på deres personlige styrker og interesser. Denne tilpasning sikrer optimale betingelser for personlig udvikling og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske aktiviteter, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, der kan bruges i arbejde eller videre uddannelse.

STU Næstved henvender sig til unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb er individuelt tilrettelagt for den enkelte elev, hvilket sikrer, at undervisningen tager højde for særlige forudsætninger, problematikker og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, der bygger bro mellem uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold hos virksomheder og institutioner kan også være en del af elevens uddannelsesplan, hvis de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er tilgængelig uden omkostninger for elever, der visiteres til et STU-forløb. Dette gør uddannelsen tilgængelig for alle, da kommunen betaler alle omkostninger uanset økonomisk baggrund.
  • Elever, der er tilmeldt STU Næstved, modtager ikke Statens Uddannelsesstøtte (SU) under deres uddannelse. Dog kan den ydelse, de allerede modtager, normalt uddannelseshjælp, fortsætte under deres STU-forløb.
  • For at lette adgangen til undervisning for eleverne, kan de søge om støtte til transport. Kommunen dækker ofte transportudgifterne helt eller delvist, hvilket sikrer, at alle elever kan deltage i undervisningen.
  • Der er ingen omkostninger forbundet med undervisningen, hverken til materialer eller udstyr.
STU Næstved
dots
STU Næstved

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Transportservicen dækker alle afdelingerne, hvilket giver eleverne mulighed for at deltage i forskellige begivenheder og arrangementer på tværs af skolens forskellige lokationer. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU København tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i København, som er specialdesignet til unge med en passion for IT. Vi skaber et fedt ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i sjove og hyggelige aktiviteter. Med linjefag inden for områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur, tilbyder Socialcode en målrettet STU, der bygger bro mellem elevernes interesser og den teknologiske verden.

 

Formålet er at støtte udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker IT-verdenens mangfoldige muligheder. Hos Socialcode er vores mål at få den unge ud i erhvervslivet herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

STU Næstved

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vores transportservice opererer to gange dagligt. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.