Socialcode STU holder infomøde hver uge

Den narrative metode

På Socialcode anvender vi en narrativ tilgang, hvor vi bl.a. arbejder med de fortællinger om skolelivet, der kan have præget de unges lyst til at indgå meningsfuldt i et uddannelsesfællesskab.

En narrativ forståelse

Med den narrative metode søger man at tale sig frem til alternativer til de fremherskende fortællinger, der kan virke tyngende og begrænsende i et menneskes liv. Man forsøger at eksternalisere oplevelser og problemer, så de fremstår som ydre genstande, der kan påvirkes frem for at blive oplevet som iboende (negative) egenskaber, der ofte opleves upåvirkelige.

En del af den narrative teori fokuserer på mening som noget, der skabes i fortællinger, beretninger og narrativer. Derved er fortællinger om os selv og de sammenhænge, vi befinder os i, med til at skabe en oplevelse af mening. Mening kan tales frem på gode og konstruktive måder, men absolut også uhensigtsmæssigt. Fx kan det opleves “meningsfuldt” at vælge uddannelse fra, fordi en fremtrædende fortælling som  “jeg er ikke god/klog/dygtig nok” kommer til at styre hvad der fornemmes virkeligt eller realistisk.

Vores arbejde består i at udfordre den fortælling, og ved at eksternalisere oplevelsen “ikke dygtig nok”, får vi mulighed for at forstå problemet som en negativ fortælling snarere end en negativ egenskab ved eleven.

dots

Pædagogiske samtaler

Den narrative tilgang er til stede i alle vores hverdagsmøder med eleverne, men er særligt systematiseret i de ugentlige pædagogiske samtaler.

Her anvender vi positionskort, som er en del af den narrative praksis, hvor vi sætter fokus på eksternaliseringen af problemer og negative erfaringer samt samler trådene i de narrativer, der fortæller om ønsker, håb og drømme.

Målet med kontinuerligheden i samtalerne, er, at elevernes udvikling bevidnes, også skriftligt, så vi løbende kan vende tilbage til hvad, der har været svært og hvad der har ændret sig.

Vores narrative praksis

Den narrative praksis

På Socialcode STU arbejder vi med en narrativ praksis, der i hverdagen søger at finde alternative fortællinger til historier som “jeg kan ikke” eller “det kan jeg aldrig blive god til”. 

 

Ved at arbejde med narrativer om erfaringer – gode som dårlige – stiller vi skarpt på, at de fortællinger, der knytter sig til erfaringer kan bevæge sig – historien om en selv, omgivelserne eller relationer kan faktisk omskrives.

Vores erfaring

Vi oplever særligt fortællingernes styrke, når vi i hverdagen – fx i undervisningen – skal introducere nye og svære ting. Her kan det ske, at tidligere erfaringer fra skolekontekster giver liv til fortællinger om ”ikke at kunne” eller ”at jeg får det svært/dårligt når…”.

 

Vi ser fortællingerne som brændstof til nogle uhensigtsmæssige deltagelses- og adfærdsmønstre, som vi søger at ændre ved at synliggøre hvad der tales om, når der tales om at have det svært.

Vi prøver gennem vores arbejde med positionskort i vores narrative samtaler at bevirke, at vores elever udvikler nye forståelser. Vi arbejder særligt med at tale om meningsbærende erfaringer, der har været med til at forme (skole)identiteten.

Positionskort

Positionskort er vores arbejdsredskab til at eksternalisere de problematikker, der kan have negativ indflydelse på trivsel og chancen for at gennemføre.

Narrative samtaler

I de narrative samtaler arbejder vi med at udvikle alternative fortællinger til erfaringer, der kan give anledning til negative opfattelser.

Meningsfulde fællesskaber

Vi søger at tilbyde et meningsfuldt fællesskab, hvor både det faglige og det sociale spiller betydelige roller, så gode fortællinger om skoleliv udvikles.

Læs mere om den narrative metode

Michael White - Narrativ Teori

Hovedtanken bag den narrative metode er, at der ikke findes én sand historie, men utallige mulige historier, et menneske kan fortælle om sit liv. Igennem den narrative terapi skaber terapeut og klient i fællesskab alternative historier om klienten, som giver et nyt perspektiv på klientens fortid, nutid og fremtid.

Michael White - Narrativ Praksis

Dette er udgangspunktet for den narrative metode. Michael White er en af grundlæggerne af den narrative metode inden for terapi og socialt arbejde, og denne bog viser, hvordan han arbejder med metoden i sin terapeutiske praksis.