fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Frederiksberg - Socialcode STU tæt på Frederiksberg

Leder du efter en STU på Frederiksberg eller i omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret lige ved grænsen til Frederiksberg, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere på Frederiksberg, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Frederiksberg

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb i København til unge i alderen 16 til 25 år, med specialiserede IT-linjer som programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver man en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor man kan udvikle sig og deltage i praktikforløb for at forberede sig til fremtiden. Vi fokuserer på at tilbyde skræddersyet støtte til elever med særlige behov som ADHD og autisme.

STU Frederiksberg

Hvad er STU Frederiksberg?

STU Frederiksberg er en ungdomsuddannelse, der er specielt tilrettelagt for unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Denne uddannelse er designet til at støtte unge i at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og støttende miljø. Målet er at forberede dem på at blive uafhængige og aktive voksne. Under uddannelsesforløbet samarbejder eleverne tæt med lærere, pædagoger og vejledere for at forme en fremtid, der er tilpasset deres individuelle interesser og evner.

 

Regelmæssige samtaler spiller en central rolle i at støtte elevernes trivsel og udvikling. Vores treårige STU tæt på Frederiksberg henvender sig til unge i alderen 16-25 år, som trods specialundervisning eller specialpædagogisk bistand ikke kan gennemføre de traditionelle uddannelsesforløb. Uddannelsen, der ikke giver formelle kompetencer, hjælper unge med særlige behov med at danne relationer, styrke deres faglige evner, forberede dem på fremtidige jobmuligheder og skabe et fundament for et selvstændigt voksenliv. Undervisningen i STU-forløbet tilpasses individuelt til hver elev og justeres løbende i forhold til deres udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Frederiksberg

STU, eller særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, har som mål at støtte unge med særlige behov i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan leve så selvstændigt og aktivt som muligt som voksne. Uddannelsen skal forberede dem på videre uddannelse og beskæftigelse, hvor det er muligt. Mange elever har oplevet betydelig personlig udvikling gennem STU. Programmet er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Denne uddannelse tilbyder undervisning, der matcher deres individuelle behov og evner, og som understøtter deres udvikling for at ruste dem til fremtidige udfordringer. Programmet adresserer også individuelle støttebehov for at støtte elevernes udvikling.

STU Frederiksberg giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, en chance for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktisk erfaring gennem praktikophold i virksomheder og institutioner. Personalet spiller en central rolle i at støtte de unges sociale og faglige udvikling ved at skabe et støttende miljø og lytte til deres behov. Dette giver de unge en praktisk forståelse for arbejdsmarkedet og forbedrer deres personlige og sociale færdigheder gennem deltagelse i sociale aktiviteter og arrangementer. Denne treårige uddannelse tilpasses løbende for at støtte den enkeltes udviklingsniveau og opfylde deres specifikke ønsker og behov.

STU’s hovedformål er at forberede unge med særlige behov til at blive selvstændige og aktive voksne. Uddannelsen lægger vægt på både faglig og personlig udvikling og forbereder de unge på at deltage aktivt i samfundet. STU-forløbet består af undervisning og praktiske aktiviteter, som fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket danner rammerne for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Det er også vigtigt at skabe et positivt ungdomsliv for eleverne som en del af deres forberedelse til voksenlivet.

 

STU Frederiksberg er udviklet til unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Uddannelsens formål er at sikre, at også unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, får mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Aspergers eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller arbejde. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et væsentligt værktøj til at støtte unge med særlige behov i at opnå deres fulde potentiale og blive aktive medlemmer af samfundet. Uddannelsen tilpasses de unges individuelle behov og hjælper dem med at overvinde de udfordringer, de møder, i deres stræben efter et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Frederiksberg
dots
STU Frederiksberg

Hvem er STU Frederiksberg for?

Vores STU tæt på Frederiksberg tilbyder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, målrettet unge med særlige behov. Uddannelsen er skabt for at hjælpe unge med udviklingshandicap, autisme eller psykiatrinære udfordringer med at opnå praktiske og sociale kompetencer. Formålet er at sikre, at alle unge, selv dem, der ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse, har adgang til relevant undervisning. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne uddannelsesform giver en alternativ vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til voksenlivet samt fremtidig uddannelse eller job. Mange, der har endt STU, har opnået betydelige resultater og modtaget positiv feedback fra både dem selv og deres pårørende.

STU retter sig mod unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever rapporterer, at deres tid på STU har givet dem selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen tilbyder mulighed for at opnå personlige og sociale færdigheder, hvilket baner vejen for et selvstændigt voksenliv. Hver elev får et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, som bygger på deres styrker og interesser, hvilket optimerer forudsætningerne for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Via praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne mod at tilegne sig kompetencer, som kan anvendes i arbejdslivet eller videre uddannelse.

STU Frederiksberg er specifikt designet til unge med særlige behov, herunder dem med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hver elevs STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager højde for deres unikke udfordringer og interesser. Forløbene inkluderer undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som bygger bro til beskæftigelse. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan også være en del af uddannelsesplanen, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk indsigt i arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • Elever, der er optaget på en STU, får deres uddannelse uden nogen økonomiske byrder, da alle udgifter dækkes af kommunen. Dette sikrer, at alle har mulighed for at deltage, uanset deres økonomiske situation.
  • Mens de følger STU-forløbet, modtager eleverne ikke SU, men deres eksisterende ydelse, som typisk er uddannelseshjælp, fortsætter i stedet.
  • For at lette elevernes deltagelse i undervisningen, kan der ansøges om kommunal støtte til transport, og transportudgifterne dækkes ofte helt eller delvist.
  • Der er ingen omkostninger forbundet med undervisningen på STU, da alle nødvendige materialer og udstyr stilles til rådighed uden beregning.

STU Frederiksberg
dots
STU Frederiksberg

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU København tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i København, som er specialdesignet til unge med en passion for IT. Vi skaber et fedt ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i sjove og hyggelige aktiviteter. Med linjefag inden for områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur, tilbyder Socialcode en målrettet STU, der bygger bro mellem elevernes interesser og den teknologiske verden.

 

 

Formålet er at støtte udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker IT-verdenens mangfoldige muligheder. Hos Socialcode er vores mål at få den unge ud i erhvervslivet herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

STU Frederiksberg

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

Vores STU som omfavner borgere på Frederiksberg er beregnet til unge mellem 16 og 25 år med personlige eller sociale udfordringer, der hindrer dem i at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende. Så det afhænger af hvor langt du bor fra vores STU.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU Nørrebro sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.