fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Holbæk - Socialcode STU tæt på Holbæk

Leder du efter en STU i Holbæk eller i omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Holbæk, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere i Holbæk, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Holbæk

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb i København med specialiserede IT-linjer som programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design for unge mellem 16 og 25 år. Du bliver en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden. STU-uddannelsen er en investering i din fremtid.

STU Holbæk

Hvad er STU Holbæk?

STU Holbæk er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der henvender sig til unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Denne uddannelse sigter mod at udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder i et beskyttende og støttende læringsmiljø. Målet med STU er at forberede de unge til et selvstændigt og aktivt voksenliv, og alle forløb er individuelt strukturerede.

 

Under uddannelsen arbejder eleverne tæt sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at skabe en fremtid, der er tilpasset deres unikke interesser og evner. Vores treårige STU tæt på Holbæk er rettet mod unge mellem 16 og 25 år, som trods specialundervisning eller specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre traditionelle uddannelser. Selvom STU ikke giver formelle kvalifikationer, er uddannelsen udformet til at hjælpe unge med særlige behov med at etablere relationer, udvikle deres faglige færdigheder, forberede dem til fremtidige karrieremuligheder og skabe grundlag for et selvstændigt voksenliv. Uddannelsen sigter mod at styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

 

Undervisningen i STU tilpasses hver enkelt elev og justeres løbende i forhold til deres udvikling og individuelle behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med en STU i Holbæk

STU’s formål er at støtte unge med særlige behov i at udvikle personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage så selvstændigt som muligt i voksenlivet. Uddannelsen tilstræber at skabe et fundament for videre uddannelse og jobmuligheder. Mange elever har oplevet stor personlig vækst gennem STU. Uddannelsen hjælper de unge med at tage kontrol over deres eget liv ved at opnå sociale, personlige og faglige kompetencer.

 

STU er beregnet til unge, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk hjælp. Denne uddannelse giver dem adgang til undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, og som samtidig støtter deres udvikling og forbereder dem på fremtidige udfordringer i livet. Uddannelsen lærer de unge at tage ansvar for deres eget liv og træffe de rigtige valg.

STU tæt på Holbæk giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, muligheden for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer skræddersyet undervisning med praktiske erfaringer, som praktikophold i virksomheder og institutioner. Dette gør det muligt for de unge at få praktisk indsigt i arbejdsmarkedet, mens de også forbedrer deres personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i sociale aktiviteter. Uddannelsen justeres løbende for at tilpasse sig den enkelte elevs niveau og specifikke ønsker og behov.

STU’s hovedmål er at forberede unge med særlige behov på et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen kombinerer faglig og personlig udvikling og søger at forberede de unge på en aktiv rolle i samfundet. STU-forløbet består af undervisning samt praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket skaber grundlaget for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU Holbæk er tilrettelagt for unge med særlige behov, eksempelvis udviklingshæmmede eller dem med psykiske udfordringer, og hjælper dem med at udvikle praktiske og sociale færdigheder. Uddannelsen sikrer, at også unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, får mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU giver en vej for unge, der med passende støtte kan udvikle sig, trives, og forberede sig på videre uddannelse eller arbejde. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et væsentligt værktøj til at støtte unge med særlige behov, så de kan opnå deres fulde potentiale og blive aktive medlemmer af samfundet. Uddannelsen er tilpasset de unges behov og hjælper dem med at overvinde udfordringer i deres stræben efter et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Holbæk
dots
STU Holbæk

Hvem er STU Holbæk til?

STU tilbyder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser til unge med særlige behov, designet til at hjælpe udviklingshæmmede eller unge med autisme og psykiatrinære udfordringer i at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette uddannelsestilbud sikrer, at alle unge får adgang til en relevant ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan fuldføre en almindelig uddannelse. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte uddannelse giver en vej for unge, der med støtte kan udvikle sig, trives og blive klar til voksenlivet, videre uddannelse eller job.

STU er rettet mod unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever rapporterer, at deres tid på STU har styrket deres selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen giver disse unge mulighed for at opnå personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse får et individuelt tilrettelagt forløb, som bygger på deres personlige styrker og interesser. Dette sikrer de bedste forudsætninger for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at tilegne sig kompetencer, der kan anvendes i beskæftigelse eller videre uddannelse.

STU Holbæk henvender sig til unge med særlige behov, herunder dem med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager højde for særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan indgå i elevens uddannelsesplan, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk indsigt i arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • Elever, der bliver visiteret til STU, modtager denne uddannelse uden økonomiske byrder, idet kommunen betaler alle udgifter, hvilket sikrer lige adgang for alle, uanset deres økonomiske baggrund.

  • Mens de er indskrevet på STU, modtager eleverne ikke SU, men deres nuværende økonomiske støtte, ofte uddannelseshjælp, fortsætter.

  • For at lette tilgangen til undervisningen, kan der søges om hjælp til transport, og kommunale midler kan dække transportomkostningerne helt eller delvist.

  • Undervisningen på STU medfører ingen udgifter for eleverne, da materialer og udstyr er inkluderet og finansieret.

STU Holbæk
dots
STU Holbæk

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU København tilbyder vi en unik ungdomsuddannelse i København, skræddersyet til unge med en passion for IT. Vi skaber et ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i inspirerende aktiviteter. Med fokus på områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der forbinder elevernes interesser med IT-verdenen. Formålet er at fremme elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, samtidig med at de udforsker IT. Socialcode tilstræber at inkludere praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet for at styrke overgangen til erhvervslivet.

STU Holbæk

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU er beregnet til unge mellem 16 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der hindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.