Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Nørrebro - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på Nørrebro

Ønsker du en treårig ungdomsuddannelse tilpasset unge med særlige behov? Hos Socialcode STU Nørrebro får unge med særlige behov en unik chance for at forbedre deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og støttende trygt miljø. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.

STU Nørrebro

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb på Nørrebro for unge mellem 16 og 25 år, med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Alle afdelingerne på skolen bidrager til et rigt og varieret uddannelsesmiljø, hvor forskellige aktiviteter og events styrker fællesskabet. Når man går på STU hos os, bliver man en del af et aktivt og sjovt fællesskab, hvor man kan udvikle sig og deltage i praktikforløb for at forberede sig til fremtiden. STU uddannelsen er en investering i unges fremtid.

STU Nørrebro

Hvad er STU Nørrebro?

En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er udviklet til at tilbyde unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder muligheden for at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og støttende læringsmiljø. Vores STU uddannelse på Nørrebro har til formål at forberede de unge på at blive selvstændige og aktive voksne. Hele forløbet er præget af konstant udvikling og fleksibilitet, hvor vi tilpasser undervisningen og støtten til den enkelte elevs behov og ønsker.

 

Under uddannelsesforløbet samarbejder eleverne tæt med lærere, pædagoger og vejledere for at forme en fremtid, der matcher deres personlige interesser og evner. Vores treårige STU Nørrebro henvender sig til unge i alderen 16-25 år, der trods tidligere modtagelse af specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, ikke har mulighed for at gennemføre traditionelle uddannelsesforløb. Selvom STU ikke fører til formelle kvalifikationer, er uddannelsen designet til at hjælpe unge med særlige behov med at etablere relationer, udvikle deres faglige evner, støtte dem i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder og forberede dem på et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen i STU-forløbet tilpasses individuelt til hver elev og justeres løbende i takt med den enkeltes udvikling og specifikke behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Hvad er formålet med en STU på Nørrebro?

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er at støtte unge med særlige behov i at udvikle deres personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage i voksenlivet så selvstændigt og aktivt som muligt. Programmet fokuserer på at forberede eleverne til arbejdsliv ved at udvikle sociale og professionelle færdigheder gennem praktiske og sociale aktiviteter. Uddannelsen sigter mod at skabe grundlaget for videre uddannelse og beskæftigelse, hvor det er muligt. Mange tidligere elever har opnået betydelig personlig fremgang gennem deres STU-forløb.

 

STU henvender sig til unge, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selvom de modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte. Denne uddannelse giver mulighed for undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, og støtter samtidig deres udvikling på en måde, der gør dem bedre rustet til fremtidige udfordringer i livet.

En STU på Nørrebo tilbyder unge med særlige behov, herunder unge med udviklingshandicap og andre udfordringer, i alderen 16-25 år, muligheden for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Almen daglig livsførelse (ADL) er også en vigtig del af uddannelsen, da det hjælper med at opretholde uafhængighed og velvære. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktiske erfaringer som praktik i forskellige virksomheder og institutioner. Dette giver de unge en praktisk forståelse af arbejdsmarkedet, samtidig med at de styrker deres personlige og sociale kompetencer gennem sociale arrangementer og aktiviteter. Denne treårige uddannelse fokuserer på at støtte den enkeltes udviklingsniveau og tilpasses de specifikke ønsker og behov, den enkelte elev har.

Et centralt mål med STU er at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Forældre spiller en vigtig rolle i optagelses- og støtteprocessen, hvilket sikrer, at hver elev får den rette støtte og uddannelse tilpasset deres individuelle behov. Uddannelsen fokuserer både på faglig og personlig udvikling og sigter mod at forberede de unge på aktiv deltagelse i samfundslivet. STU-forløbet inkluderer en kombination af undervisning og praktiske aktiviteter, som fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket skaber rammerne for så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU Nørrebro
dots
STU Nørrebro

Hvem er målgruppen for STU Nørrebro?

STU-forløb, eller særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, er målrettet unge mennesker med særlige behov og er designet til at støtte udviklingshæmmede unge eller dem med autisme og/eller psykiatrinære udfordringer i at tilegne sig praktiske og sociale færdigheder. Denne uddannelsesform sikrer, at alle unge får adgang til en ungdomsuddannelse, selv hvis de ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Typiske deltagere inkluderer unge med diagnoser som autisme, Aspergers eller ADHD. STU fungerer som et alternativ for unge, der ikke kan fuldføre en almindelig ungdomsuddannelse, men som, med den rette støtte, har potentiale til at udvikle sig, trives og bevæge sig mod voksenlivet samt videre uddannelse eller beskæftigelse.

STU er rettet mod unge i alderen 16 til 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan gennemføre andre former for ungdomsuddannelser. Mange elever fortæller, at deres tid på STU Nørrebro har hjulpet dem med at få tro på sig selv og deres evner. Uddannelsen giver disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv.

 

Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse får et individuelt tilpasset uddannelsesforløb, baseret på deres personlige styrker og interesser. Denne skræddersyede tilgang sikrer optimale betingelser for personlig udvikling og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske aktiviteter, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, der kan anvendes i beskæftigelse eller videre uddannelse.

STU Nørrebro er specifikt designet til unge med særlige behov, herunder dem med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer.

 

Hvert STU-forløb tilpasses individuelt til den enkelte elev, hvilket sikrer, at undervisningen tager hensyn til deres særlige forudsætninger, problematikker og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som danner en bro mellem uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan også indgå i elevens uddannelsesplan, forudsat at de støtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse tilbydes uden omkostninger for elever, der er visiteret til et STU-forløb, hvilket sikrer adgang for enhver, uafhængigt af økonomisk baggrund. Kommunen dækker udgifterne.

   

 • Elever indskrevet på en STU er ikke berettigede til at modtage SU under uddannelsen. Dog følger den nuværende ydelse (typisk uddannelseshjælp) med over i STU-forløbet.

   

 • For at facilitere elevernes adgang til undervisning, kan der søges om hjælp til transport. Transportomkostninger dækkes ofte helt eller delvist af kommunen.

   

 • Der er ingen omkostninger forbundet med undervisningen, hverken til materialer eller udstyr.
STU Nørrebro
dots
STU Nørrebro

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU Nørrebro tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU Nørrebro. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

 

 1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
 2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU i København tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i København, som er specialdesignet til unge med en passion for IT. Med linjefag inden for områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur, tilbyder Socialcode en målrettet STU, der bygger bro mellem elevernes interesser og den teknologiske verden.

Formålet er at støtte udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker IT-verdenens mangfoldige muligheder. Hos Socialcode er vores mål at få den unge ud i erhvervslivet herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

STU Nørrebro

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU Nørrebro er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

 

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Nordvest, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

 

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.