Socialcode STU holder infomøde hver uge

Til kommuner og nye elever

Hvem er Socialcode for?

Hos Socialcode er vores studerende en gruppe af unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. Vores studerende kommer fra forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og med forskellige behov, hvilket ikke er afgørende i forhold til hvad man kan få ud af i uddannelsen.

 

En stor del af vores studerendes særlige behov kommer til udtryk gennem udfordringer i forbindelse med diagnoser inden for fx autismespektret, ADHD, ADD, angst, depression og andre psykiske udfordringer. Det, der kendetegner vores studerende, er deres behov for en uddannelse, der er individualiseret til deres unikke behov og potentiale inden for IT-feltet. Uden denne specialiserede tilgang ville mange af vores studerende have svært ved at finde og fastholde arbejde gennem traditionelle uddannelses- og arbejdsmarkedstilbud.

dots

Hvilke adgangskrav er der?

Hos Socialcode er det ikke et krav, at vores studerende har afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller har gennemført andre formelle uddannelser for at blive optaget. 

 

Optagelsen på en af vores linjer sker gennem et indledende afklaringsforløb og en visitationssamtale. Dette tjener til at sikre, at både den potentielle elev og skolen har en klar forståelse af hinandens forventninger og krav samt at afklare hvilke interesser eleven har og ønsker at gå i dybden med.

 

Forløbet starter med at gennemgå de mest grundlæggende principper, hvilket sikrer, at alle elever, uanset forudgående kendskab til IT, kan deltage aktivt og udvikle sig fra starten.

Økonomi og optagelse

Afklaringsforløbet:

 • De første 12 uger af forløbet udgør afklaringsforløbet, hvorefter eleven skal sætte sig fast på en linje, der bliver grundlaget for resten af forløbet. Dvs., at man får tildelt en linjefaglærer som følger ens faglige udvikling på den valgte linje.
 • Optagelse kræver godkendelse fra hjemkommunen, hvilket kan involvere Uddannelses- og Ungdomsvejledningen (UU) eller jobcenteret.

Finansiering:

 • Kommunen bevilger og betaler skoletaksten direkte til Socialcode.
 • Skoletaksten er 125.000 kr. ex. moms pr. semester, med en samlet uddannelsesperiode på 3 år (6 semestre). Den totale omkostning for hele uddannelsen er 750.000 kr. ex. moms.
 • Der er ingen yderligere omkostninger forbundet med undervisningen.

Økonomisk støtte

 • Vores STU-forløb er ikke SU-berettiget. Dog fortsættes den økonomiske støtte, der modtages inden forløbet startes, gennem hele skoleforløbet.

Optagelsesperioder:

 • Der er løbende optag hos Socialcode.
 • Afklaringsforløb sker løbende i forbindelse med optagelse henover året.
dots
STU uddannelse

Bevilling og lovgivning

Socialcode-uddannelsen kan blive bevilliget på to forskellige måder: gennem en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) eller via et forløb under LAB-loven, som omhandler Lov om Aktiv Beskæftigelse.

STU-bevilling

 • Optagelsen sker som en del af den kommunale ungeindsats.
 • En STU på Socialcode kan bevilges ifølge STU-bekendtgørelsen, der kræver godkendelse fra kommunens Uddannelses- og Ungdomsvejledning (UU) eller ungeenhed.
 • Læs om STU-lovgivningen her.

LAB-loven

 • Bevilling under denne lov foregår gennem den kommunale beskæftigelsesindsats og håndteres i jobcentret.
 • Kontaktpersonen for bevillingen er elevens jobkonsulent i jobcentret.
 • Læs om LAB-lovgivning her.

“At starte på Social Code STU har været den bedste beslutning for mig. Jeg har udviklet mig socialt og fagligt”

Jakob Hansen

Elev på Software og Spiludvikling