fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Rødovre - Socialcode STU tæt på Rødovre

Leder du efter en STU i Rødovre Kommune eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Rødovre, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere i Rødovre, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Rødovre

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb tæt på Rødovre for unge i alderen 16 til 25 år med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden.

STU Rødovre

Hvad er STU Rødovre?

STU Rødovre er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet unge med særlige behov eller indlæringsvanskeligheder. Uddannelsen er designet til at fremme deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et støttende og sikkert miljø. Formålet er at forberede de unge på at leve selvstændige og aktive voksenliv.

 

Eleverne samarbejder med lærere, pædagoger og vejledere for at forme en fremtid, der passer til deres individuelle evner og interesser. Vores treårige STU tæt på Rødovre er for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan fuldføre traditionelle uddannelsesforløb på trods af specialundervisning eller pædagogisk støtte. Selvom STU ikke fører til formelle eksamensbeviser, hjælper uddannelsen med at skabe relationer, styrke faglige færdigheder og forberede unge til arbejdsmarkedet og et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen tilpasses hver elev og justeres løbende efter den enkeltes udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Rødovre

STU-programmet er designet til at hjælpe unge med særlige behov med at udvikle nødvendige færdigheder for at leve selvstændige og aktive liv som voksne. Uddannelsen skal skabe grundlag for yderligere uddannelse og beskæftigelse, hvor det er muligt. Mange unge har opnået betydelig personlig udvikling gennem STU.

 

Programmet er rettet mod unge, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selv med pædagogisk hjælp eller specialundervisning. STU tilbyder undervisning tilpasset deres specifikke behov og evner og støtter dem i deres fremtidige udfordringer.

STU tilbyder unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, muligheder for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer tilpasset undervisning med praktisk erfaring gennem praktikophold i virksomheder og institutioner. Det giver de unge praktisk indsigt i arbejdsmarkedet og styrker deres personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i forskellige sociale aktiviteter. Uddannelsen justeres løbende for at imødekomme den enkeltes udvikling og specifikke behov.

STU fokuserer på at forberede unge med særlige behov til at leve selvstændigt og deltage aktivt i samfundet som voksne. Uddannelsen kombinerer faglig udvikling med personlig vækst og forbereder de unge til aktive samfundsdeltagere. STU-forløbet omfatter både undervisning og praktiske aktiviteter, som fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket giver rammerne for så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU henvender sig til unge med særlige behov, som udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Formålet er at give disse unge mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, selv hvis de ikke kan klare en traditionel uddannelse. Typisk omfatter målgruppen diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU giver en mulighed for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller beskæftigelse. Denne uddannelse fungerer som en vigtig ressource til at hjælpe unge med særlige behov til at nå deres fulde potentiale og blive integrerede deltagere i samfundet. Den tilpasses de unges individuelle behov og støtter dem i at overvinde udfordringerne på vejen mod et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Rødovre
dots
STU Rødovre

Hvem er målgruppen for STU Rødovre?

STU tilbyder ungdomsuddannelser, der er særligt tilrettelagt for unge med særlige behov. Uddannelsen er udviklet til at støtte unge med udviklingshæmning eller autisme og psykiatrinære udfordringer med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette sikrer, at alle unge får adgang til en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Typiske deltagere inkluderer unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse giver en alternativ vej for unge, der med støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til voksenlivet samt fremtidig uddannelse eller job.

STU retter sig mod unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever oplever, at STU har styrket deres selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen tilbyder disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager et individuelt tilrettelagt forløb, som bygger på deres styrker og interesser. Dette optimerer forudsætningerne for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, som kan anvendes i arbejdslivet eller videre uddannelse.

STU er designet til unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan også være en del af elevens uddannelsesplan, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • Elever, der er optaget på en STU, får deres uddannelse uden nogen økonomiske byrder, da alle udgifter dækkes af kommunen. Dette sikrer, at alle har mulighed for at deltage, uanset deres økonomiske situation.

  • Mens de følger STU-forløbet, modtager eleverne ikke SU, men deres eksisterende ydelse, som typisk er uddannelseshjælp, fortsætter i stedet.

  • For at lette elevernes deltagelse i undervisningen, kan der ansøges om kommunal støtte til transport, og transportudgifterne dækkes ofte helt eller delvist.

  • Der er ingen omkostninger forbundet med undervisningen på STU, da alle nødvendige materialer og udstyr stilles til rådighed uden beregning.

STU Rødovre
dots
STU Rødovre

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Socialcode STU København tilbyder en specielt tilrettelagt ungdomsuddannelse i København, skræddersyet til unge med en passion for IT. På uddannelsesstedet har vi skabt et ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i engagerende aktiviteter. Med fokusområder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der forbinder elevernes interesser med IT-verdenen. Formålet er at fremme elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker mulighederne inden for IT. Vores mål er at inkludere praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet for at styrke overgangen til erhvervslivet.

STU Rødovre

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU Nørrebro sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

 

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.