fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Sjælland - Socialcode ligger på Sjælland

Leder du efter en STU på Sjælland? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret centralt i København, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere på det meste af Sjælland, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Sjælland

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb på Sjælland for unge i alderen 16 til 25 år, med specialiserede IT-linjer som programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og gennemføre praktikforløb for at forberede dig til fremtiden. Vi tilbyder et fedt ungdomsmiljø, hvor du kan skabe nye venner gennem fælles aktiviteter og få støtte til at udvikle dig personligt og fagligt. STU uddannelsen er en investering i din fremtid.

STU Sjælland

Hvad er STU Sjælland?

STU Sjælland er en ungdomsuddannelse, der er specielt tilrettelagt for unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Denne uddannelse har til hensigt at støtte unge i at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og støttende miljø. Målet med STU i København er at forberede de unge på et uafhængigt og aktivt voksenliv.

 

Alle elever kan deltage i STU-programmet uden økonomiske barrierer, da alle omkostninger er dækket af offentlige midler.

 

Eleverne samarbejder tæt med lærere, pædagoger og vejledere for at skabe en fremtid, der matcher deres unikke interesser og evner. Vores STU-program på Sjælland strækker sig over tre år og er målrettet unge i alderen 16-25 år, som ikke er i stand til at gennemføre traditionelle uddannelsesforløb, selv med specialundervisning eller pædagogisk støtte. Selvom uddannelsen ikke fører til formelle eksamensbeviser, er den designet til at hjælpe unge med særlige behov med at bygge relationer, forbedre deres faglige færdigheder, forberede dem på fremtidige jobmuligheder og lægge fundamentet for et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen i STU-forløbet tilpasses individuelt og justeres løbende i overensstemmelse med elevens udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Sjælland

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) sigter mod at støtte unge med særlige behov i at opnå personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage så selvstændigt som muligt i voksenlivet. Uddannelsen har til formål at forberede dem til videre uddannelse og beskæftigelse. Mange elever har oplevet betydelig personlig vækst gennem STU.

 

STU er designet til unge, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse trods specialundervisning eller pædagogisk hjælp. Denne uddannelse giver dem mulighed for at modtage undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, samtidig med at den støtter deres udvikling og forbereder dem på fremtidige udfordringer. Der lægges vægt på læring på alle mulige måder, herunder dokumentation af læring og kompetencer, praktikker i virksomheder samt ugentlige virksomhedsbesøg for at tilrettelægge egen læring og blive mere afklaret i forhold til et fremadrettet beskæftigelses- og uddannelsesperspektiv. Undervisningen foregår ofte i mindre grupper, hvilket giver mulighed for personlig opmærksomhed og støtte, men der er også elever, der modtager individuel undervisning.

STU på Sjælland giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, muligheden for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktiske erfaringer, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Dette giver de unge praktisk indsigt i arbejdsmarkedet og forbedrer deres personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i sociale aktiviteter. Uddannelsen tilpasses løbende for at opfylde den enkelte elevs udviklingsniveau og specifikke behov.

STU’s centrale mål er at forberede unge med særlige behov til et uafhængigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen lægger vægt på både faglig og personlig udvikling og forbereder de unge til at deltage aktivt i samfundet. STU-forløbet inkluderer undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket giver en ramme for så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU Sjælland er skræddersyet til unge med særlige behov, f.eks. udviklingshæmmede eller dem med psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Uddannelsen sikrer, at også unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, har mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller arbejde. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et væsentligt værktøj til at støtte unge med særlige behov, så de kan opnå deres fulde potentiale og blive aktive medlemmer af samfundet. Uddannelsen tilpasses de unges individuelle behov og hjælper dem med at håndtere de udfordringer, de møder, i deres stræben efter et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Sjælland
dots
STU Sjælland

Målgruppen for STU Sjælland

STU-forløbet, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, er rettet mod unge med særlige behov. Uddannelsen er udviklet for at støtte udviklingshæmmede eller unge med autisme og psykiatrinære udfordringer i at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette tilbud sikrer, at alle unge får adgang til en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan fuldføre en konventionel uddannelse. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte uddannelse tilbyder en alternativ vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og bevæge sig mod voksenlivet samt fremtidig uddannelse eller job.

STU retter sig mod unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre former for ungdomsuddannelser. Mange elever oplever, at STU på Sjælland har givet dem selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen giver disse unge mulighed for at opnå personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse får et individuelt tilrettelagt forløb, som bygger på deres styrker og interesser. Dette sikrer optimale vilkår for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Gennem praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at tilegne sig kompetencer, som kan anvendes i beskæftigelse eller videre uddannelse.

STU Sjælland er specifikt tilrettelagt for unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan indgå i elevens uddannelsesplan, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet. Eleverne har mulighed for praktik hos forskellige virksomheder og institutioner som en del af deres uddannelsesplan.

Økonomiske forhold for STU

  • STU uddannelsen tilbydes med fuld økonomisk støtte, herunder dækning af alle undervisningsmaterialer og transportomkostninger.

  • Uddannelsen på STU er omkostningsfri for elever, der er visiteret, da kommunen dækker alle udgifter. Dette sikrer, at økonomisk baggrund ikke er en hindring for deltagelse.

  • Elever, der er tilmeldt STU, får ikke SU, men deres nuværende ydelse, som typisk er uddannelseshjælp, videreføres gennem uddannelsen.

  • Der kan søges om kommunal støtte til transport, og transportomkostninger til undervisningen dækkes ofte helt eller delvist.

  • Alle undervisningsmaterialer og udstyr til STU leveres uden omkostninger for eleverne, så der er ingen økonomiske krav.

STU Sjælland
dots
STU Sjælland

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Vores transportservice skaber trygge rammer for eleverne, hvilket giver en sikker og pålidelig måde at komme til og fra STU-programmet på. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Socialcode STU København tilbyder en unik ungdomsuddannelse i København, designet til unge med en passion for IT. Vi skaber et dynamisk ungdomsmiljø, hvor unge kan udfolde sig selv og deltage i engagerende aktiviteter. Med specialiseringer som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design samt Support og Infrastruktur tilbyder Socialcode en STU, der forbinder elevernes interesser med IT-verdenen. Formålet er at fremme elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, mens de udforsker IT. Vores mål er at inkludere praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet for at styrke overgangen til erhvervslivet.

STU Sjælland

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU henvender sig til unge mellem 16 og 25 år med personlige eller sociale udfordringer, der gør det vanskeligt at fuldføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.