fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Amager - Socialcode STU tæt på Amager

Leder du efter en STU på Amager eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Amager, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere på Amager, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Amager

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb tæt på Amager til unge mellem 16 og 25 år, med specialiserede IT-linjer som programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et engageret og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden. STU-uddannelsen er en investering i din fremtid.

Hvad er STU Amager?

STU Amager er en ungdomsuddannelse, der er skræddersyet til unge med særlige behov eller indlæringsvanskeligheder. Uddannelsen sigter mod at støtte de unge i at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et sikkert og støttende miljø. Formålet med STU tæt på Amager er at forberede de unge på et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Eleverne samarbejder tæt med lærere, pædagoger og vejledere for at skabe en fremtid, der er tilpasset deres individuelle interesser og færdigheder. Vores treårige STU-program tæt på Amager er målrettet unge i alderen 16-25 år, som ikke kan gennemføre traditionelle uddannelser trods specialundervisning eller pædagogisk støtte. Selvom uddannelsen ikke giver formelle eksamensbeviser, er den designet til at hjælpe unge med særlige behov med at opbygge relationer, styrke deres faglige færdigheder, forberede dem på fremtidige beskæftigelsesmuligheder og skabe et fundament for et selvstændigt voksenliv.

Undervisningen i STU-forløbet er individuelt tilpasset og justeres løbende i forhold til hver elevs udvikling og behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med STU Amager

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at udvikle personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan deltage aktivt og selvstændigt i voksenlivet. Uddannelsen sigter mod at skabe grundlag for videre uddannelse og beskæftigelse. Mange elever har oplevet betydelig personlig vækst gennem STU.

 

STU er udviklet til unge, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk hjælp. Denne uddannelse giver dem mulighed for at få undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, samtidig med at den støtter deres udvikling og forbereder dem på fremtidige udfordringer.

STU Amager giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, muligheden for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktisk erfaring gennem praktikophold i virksomheder og institutioner. Dette giver de unge praktisk indsigt i arbejdsmarkedet, mens de også styrker deres personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i sociale arrangementer og aktiviteter. Uddannelsen tilpasses løbende for at opfylde den enkelte elevs udviklingsniveau og specifikke behov.

STU’s primære formål er at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen lægger vægt på både faglig og personlig udvikling og forbereder de unge til at deltage aktivt i samfundet. STU-forløbet består af undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket danner rammerne for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

STU Amager er designet til unge med særlige behov, f.eks. dem med udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og hjælper dem med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Formålet er at sikre, at unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, også får adgang til en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Aspergers eller ADHD. STU tilbyder en vej for unge, der med den rette støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til videre uddannelse eller beskæftigelse. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et centralt redskab til at hjælpe unge med særlige behov med at nå deres fulde potentiale og blive aktive medlemmer af samfundet. Uddannelsen tilpasses de unges individuelle behov og hjælper dem med at overvinde de udfordringer, de står overfor i deres stræben efter at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Amager
dots
STU Amager

Hvem er målgruppen for STU Amager?

Vores STU tæt på Amager tilbyder ungdomsuddannelser, der er særligt tilrettelagt for unge med særlige behov. Uddannelsen er designet til at hjælpe unge med udviklingshæmning eller autisme og psykiatrinære udfordringer med at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette sikrer, at alle unge får adgang til en ungdomsuddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse giver en alternativ mulighed for unge, der med støtte kan udvikle sig, trives og forberede sig til voksenlivet samt fremtidig uddannelse eller job.

STU retter sig mod unge i alderen 16 til 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan fuldføre andre former for ungdomsuddannelser. Mange elever har fundet, at STU har givet dem selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen tilbyder disse unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager et individuelt tilrettelagt forløb, der er baseret på deres styrker og interesser, hvilket optimerer mulighederne for personlig udvikling og forberedelse til voksenlivet. Via praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at tilegne sig kompetencer, der kan anvendes i arbejdslivet eller videre uddannelse.

STU Amager er designet til unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til den enkeltes særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som bygger bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan indgå i elevens uddannelsesplan, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

  • STU-forløbet er gratis for alle elever, der bliver visiteret, da alle udgifter dækkes af kommunen. Dette sikrer lige adgang til uddannelsen uanset økonomisk baggrund.

  • Elever, der deltager i STU, modtager ikke SU, men deres eksisterende ydelse, som typisk er uddannelseshjælp, fortsætter under STU-forløbet.

  • Medarbejdere hjælper eleverne med at ansøge om hjælp til transportomkostninger, som ofte dækkes helt eller delvist af kommunen for at lette tilgangen til undervisning.

  • Undervisningen på STU omfatter ingen udgifter for eleverne, da materialer og udstyr leveres gratis.

STU Amager
dots
STU Amager

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Transportservicen dækker alle afdelingerne, hvilket giver eleverne mulighed for at deltage i forskellige begivenheder og arrangementer på tværs af skolens forskellige lokationer. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU København tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i København, som er specialdesignet til unge med en passion for IT. Vi skaber et fedt ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i sjove og hyggelige aktiviteter. Med linjefag inden for områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur, tilbyder Socialcode en målrettet STU, der bygger bro mellem elevernes interesser og den teknologiske verden.

 

Formålet er at støtte udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker IT-verdenens mangfoldige muligheder. Hos Socialcode er vores mål at få den unge ud i erhvervslivet herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

STU Amager

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU er beregnet til unge mellem 15 og 25 år, som har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Det koster ingenting at deltage i STU-programmet, da alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder materialer, er finansieret af det offentlige.

Du kan søge kommunen om dækning af transportomkostninger, især hvis afstanden er over 11 kilometer eller der er særlige rejsebehov. Det anbefales at kontakte kommunen for at høre om dine muligheder i denne henseende.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vores transportservice opererer to gange dagligt. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.