Socialcode STU holder infomøde hver uge

Har du brug for en kompetent praktikant?

Hos Socialcode går vi højt op i at finde det perfekte match mellem virksomheder og praktikanter. Vi har en grundig matching-proces, der tager højde for både faglige og sociale kompetencer over en udstrakt praktikperiode. Dette sikrer ikke alene værdi for eleven, men også for virksomheden.

Hvorfor en praktikant fra Socialcode?​

Socialcode tilbyder en erhvervsrettet IT-uddannelse målrettet unge mellem 16-25 år og med særlige udfordringer – ofte inden for autismespektret. Vores elever modtager undervisning i IT og personlige færdigheder samt praktisk erfaring gennem praktikophold. Undervisningen omfatter tre primære områder: Software- og spiludvikling, Support og infrastruktur og Grafisk Design.

Vores dedikerede praktikkoordinatorer støtter både eleven og mentoren fra praktikstedet gennem hele praktikforløbet for at sikre et godt samarbejde som gavner alle parter.

dots
STU uddannelse

Praktikanten klædes grundigt på

Før praktikstart hos Socialcode sikrer vi, at eleven og virksomheden er enige om, hvordan praktikforløbet skal forløbe – både i forhold til faglige forventninger samt forståelse for hvilke udfordringer, der kan være i spil.

På Socialcode tilbyder vi tre specifikke STU uddannelseslinjer: Software- og spiludvikling, Grafisk design samt Support & Infrastruktur. Hver linje forbereder eleverne på de arbejdsopgaver, de kan forvente at møde i deres praktik:

  • Software- og Spiludvikling: Eleverne er klædt på til at deltage i software- og spiludviklingsprojekter, herunder programmering i forskellige sprog, fejlfinding og test, samt udvikling af brugergrænseflader.
  • Support & Infrastruktur: Elever fra denne linje kan assistere med IT-support, netværksopsætning, vedligeholdelse af servere og systemer, samt hjælpe til med drift og infrastruktur.
  • Grafisk Design: Eleverne kan hjælpe med opgaver såsom udvikling af visuelle udtryk, design af brugermaterialer og reklamer, samt assistere med layout og produktionsklargøring af tryksager.

Vores praktikanter bringer dermed forskelligartede færdigheder til bordet, afhængigt af deres studieretning. Dette gør, at de kan påtage sig en bred vifte af opgaver, der matcher deres specifikke interesser og kompetencer.

Formålet med praktikken

Hovedformålet med praktikopholdet hos Socialcode er at give eleverne praktisk erfaring og forbedre deres faglige og sociale færdigheder. Mange af vores elever har ikke tidligere været i beskæftigelse, hvorfor det er essentielt, at de opnår håndgribelig erfaring med at være en del af et arbejdsfællesskab.

 

I samarbejde med både eleven og virksomheden vurderer Socialcode i hvor høj grad og i hvilket omfang eleverne kan deltage i arbejdsopgaverne.

dots

Hvad forventer vi af din virksomhed?

Hos Socialcode STU i København forventer vi, at din virksomhed stiller relevante og meningsfulde opgaver til rådighed for praktikanten, og at der udpeges en mentor, der kan støtte praktikanten i at nå faglige, sociale og personlige mål. Denne indsats sker i tæt samarbejde med Socialcodes praktikkoordinator.

 

Støtteniveauerne kan variere fra praktikant til praktikant, men det er vigtigt, at det både giver værdi for virksomheden og eleven. Vi sørger for en skræddersyet matching af den studerende med virksomheden, så det passer til begge parters behov.

Det praktiske

Ingen omkostninger

At have en Socialcode-elev i praktik er omkostningsfrit. Eleverne modtager ikke løn under praktikopholdet, og alle relevante forsikringer er dækket af Socialcode.

Tæt kontakt til elev og mentor i praktikvirksomheden​

Vores praktik- og jobvejledere opretholder en tæt kommunikation med både eleven og mentoren i praktikvirksomheden og sikrer en kontinuerlig støtte til samarbejdet gennem hele forløbet.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe med alle dine spørgsmål om en Socialcode praktikant i din virksomhed.

“At starte på Social Code STU har været den bedste beslutning for mig. Jeg har udviklet mig socialt og fagligt”

Jakob Hansen

Elev på Software og Spiludvikling

“Socialcode er skabt med et ønske om at bidrage til unges faglige, sociale og personlige udvikling”

Søren Haagh, Uddannelsesleder

Søren Haagh

Uddannelsesleder, Socialcode STU