fbpx

Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU Brøndby - Socialcode STU tæt på Brøndby Kommune

Leder du efter en STU i Brøndby eller omegn? Socialcode er en IT-baseret STU i København. Udover at vi er placeret tæt på Brøndby, tilbyder vi også en kørselsordning for borgere i Brøndby, hvilket gør os til et ideelt valg for STU-forløb.

STU Brøndby

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb i København for unge mellem 16 og 25 år med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, IT-infrastruktur og grafisk design. Hos os bliver du en del af et aktivt og sjovt fællesskab, hvor du kan udvikle dig og deltage i praktikforløb, der forbereder dig til fremtiden. STU-uddannelsen er en investering i din fremtid.

STU Brøndby

Hvad er STU Brøndby?

STU Brøndby en en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder. Denne uddannelse har til formål at hjælpe dem med at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer gennem praktiske læringserfaringer og personlig udvikling i et trygt og støttende miljø. Målet med STU er at gøre de unge selvstændige og aktive medlemmer af samfundet.

 

Eleverne arbejder tæt sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at bygge en fremtid, der matcher deres individuelle interesser og evner. Vores STU tæt på Brøndby, der varer tre år, er beregnet til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre traditionelle uddannelsesforløb, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk støtte. Uddannelsen giver ikke formelle eksamenspapirer, men er designet til at hjælpe unge med særlige behov med at opbygge relationer, forbedre deres faglige evner, forberede dem til fremtidige beskæftigelsesmuligheder og skabe et fundament for et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen i STU-forløbet tilpasses individuelt til hver elev og justeres løbende i forhold til deres udvikling og specifikke behov.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Formålet med en STU Brøndby

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er at styrke unge med særlige behov i at udvikle personlige, sociale og faglige færdigheder, så de kan leve så selvstændigt som muligt som voksne. Uddannelsen tilsigter at forberede dem på videre uddannelse og beskæftigelse, hvor det er muligt. Mange elever har oplevet betydelige fremskridt i deres personlige udvikling gennem STU.

 

STU henvender sig til unge, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selv med specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte. Denne uddannelse giver dem en unik mulighed for at modtage undervisning, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, samtidig med at den støtter deres udvikling og forbereder dem på fremtidige udfordringer i livet.

STU Brøndby giver unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshandicap, chancen for at udvikle både sociale og faglige færdigheder. Uddannelsen kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktisk erfaring gennem praktikophold i forskellige virksomheder og institutioner. Dette giver de unge praktisk indsigt i arbejdsmarkedet, mens de forbedrer deres personlige og sociale færdigheder gennem deltagelse i sociale arrangementer og aktiviteter. Uddannelsen justeres løbende for at tilpasse sig den enkelte elevs udviklingsniveau og behov. Derudover fokuserer STU Brøndby på at udvikle sociale kompetencer gennem en relationspædagogisk tilgang i et miljø med tryghed, struktur og relationer.

STU’s primære mål er at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen kombinerer faglig og personlig udvikling og forbereder de unge til aktiv deltagelse i samfundet. STU-forløbet omfatter både undervisning og praktiske aktiviteter, såsom fritidsaktiviteter og udvikling af sociale færdigheder, hvilket danner grundlaget for en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU er skabt til unge med særlige behov, såsom udviklingshæmning eller psykiske udfordringer, og støtter dem i at opnå praktiske og sociale færdigheder. Formålet er at sikre, at unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, også får en ungdomsuddannelse. Typisk har eleverne diagnoser som autisme, Asperger’s eller ADHD. STU giver en vej for unge, der med tilstrækkelig støtte kan udvikle sig, trives, og forberede sig på videre uddannelse eller arbejde. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et centralt værktøj til at hjælpe unge med særlige behov til at nå deres fulde potentiale og blive aktive deltagere i samfundet. Uddannelsen er tilpasset de unges individuelle behov og hjælper dem med at overvinde de udfordringer, de møder i deres stræben efter at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

STU Brøndby
dots
STU Brøndby

 Målgruppen for STU Brøndby

STU-forløbet, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, er rettet mod unge med særlige behov og udviklet til at hjælpe udviklingshæmmede eller unge med autisme og psykiatrinære udfordringer i at opnå praktiske og sociale færdigheder. Dette uddannelsestilbud sikrer, at alle unge får adgang til en uddannelse, selvom de ikke kan gennemføre en konventionel uddannelse. Typiske deltagere omfatter unge med autisme, Aspergers eller ADHD. Denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse fungerer som et alternativ for unge, der med støtte kan udvikle sig, trives og blive klar til voksenlivet, videre uddannelse eller job.

STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Mange elever oplever, at STU har hjulpet dem med at opnå selvtillid og tro på egne evner. Uddannelsen giver disse unge chancen for at udvikle personlige og sociale færdigheder, hvilket forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Hver elev på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse får et individuelt tilrettelagt forløb, baseret på deres personlige styrker og interesser. Dette sikrer de bedste muligheder for personlig vækst og forberedelse til voksenlivet. Via praktiske opgaver, vejledning og specialpædagogisk støtte arbejder eleverne målrettet på at opnå kompetencer, som kan anvendes i arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

STU Brøndby er tilrettelagt for unge med særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske udfordringer. Hvert STU-forløb tilpasses individuelt for at sikre, at undervisningen tager hensyn til særlige forudsætninger og interesser. Uddannelsesforløbene omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, som skaber en bro til beskæftigelsesmuligheder. Praktikophold i virksomheder og institutioner kan indgå i elevens uddannelsesplan, så længe de understøtter uddannelsens mål og giver praktisk erfaring med arbejdsmarked.

 

Vores målgruppe inkluderer unge og voksne med særlige behov såsom udviklingshæmning, autisme, ADHD, hjerneskade, Tourette’s syndrom, spiseforstyrrelser og OCD.

Økonomiske forhold for STU

  • STU-forløbet tilbydes uden omkostninger for elever, der bliver visiteret, hvilket betyder, at kommunen dækker alle udgifter. Dette sikrer, at økonomiske forhold ikke udgør en barriere for deltagelse.

    For mere information om finansieringsgrundlag og normer, skal elever kontakte visitation.

  • Elever, der går på STU, får ikke SU, men beholder deres nuværende ydelse, som typisk er uddannelseshjælp, gennem hele uddannelsen.

  • Elever kan ansøge om transportstøtte fra kommunen for at dække udgifterne til transport til og fra undervisningen. Transportomkostningerne dækkes ofte helt eller delvist.

  • Der er ingen omkostninger forbundet med undervisningen på STU, da alle nødvendige materialer og udstyr stilles til rådighed uden beregning.

STU Brøndby
dots
STU Brøndby

Vi tilbyder kørselsordning

På Socialcode STU tilbyder vi kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode STU tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som er specialdesignet til unge med en passion for IT. Vi skaber et fedt ungdomsmiljø, hvor unge kan være sig selv og deltage i sjove og hyggelige aktiviteter. Med linjefag inden for områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur, tilbyder Socialcode en målrettet STU, der bygger bro mellem elevernes interesser og den teknologiske verden.

 

 

Formålet er at støtte udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker IT-verdenens mangfoldige muligheder. Hos Socialcode er vores mål at få den unge ud i erhvervslivet herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

STU Brøndby

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

Vores STU tæt på Brøndby henvender sig til unge mellem 16 og 25 år med personlige eller sociale udfordringer, der gør det svært at fuldføre en almindelig ungdomsuddannelse.

STU-programmet er gratis at deltage i, da alle udgifter til undervisning og materialer dækkes af det offentlige.

Du kan ansøge kommunen om hjælp til transportudgifter, især hvis du bor mere end 11 kilometer fra institutionen eller har særlige transportbehov. Kontakt kommunen for mere information.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

STU uddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Ja vi har kørselsordning, hvor vi tilbyder bekvem transport for vores elever. Hver morgen henter vi elever over hele Sjælland. Vi kan hente og bringe elever fra disse byer: København, Ishøj, Høje-Taastrup, Vestegnen, Albertslund, Amager, Glostrup, Rødovre, Holbæk, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Gentofte, Greve, Helsingør, Herlev, Køge, Næstved, Slagelse, Frederiksberg, Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Brøndby, Nørrebro, Nordvest og flere.

 

Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.