Nøglepunkter

  • STU ydelse er en økonomisk støtte designet til at hjælpe elever med særlige behov gennem deres særligt tilrettelagte uddannelse og sikre, at økonomiske barrierer ikke hindrer deres deltagelse.
  • STU ydelser omfatter både uddannelseshjælp, som ikke afhænger af den studerendes eller deres samlevers formue, samt aktivitetstillæg, der dækker ekstra udgifter til praktiske aktiviteter, hvilket hjælper med at sikre en inkluderende og praktisk orienteret uddannelsesoplevelse.

Hvad er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)?

Med STU får unge med særlige behov mulighed for at udforme en fremtid, der respekterer både deres individuelle udfordringer og styrker. Gennem individuelt tilrettelagt læringsplaner, specialpædagogisk støtte og praktiske aktiviteter, rustes eleverne til at tage aktiv del i samfundet og opnå et aktivt voksenliv. STU forløb inkluderer en struktureret uddannelsesplan, der omfatter praktiske aktiviteter og forberedelse til voksenlivet, samt specifikke juridiske aspekter vedrørende økonomisk støtte til deltagerne. Dette forløb er mere end bare undervisning; det er en treårig ungdomsuddannelse, der forbereder den unge på det selvstændige voksenliv.

Og med den rette økonomiske støtte fra kommunen kan disse unge med særlige behov og unge udviklingshæmmede få mest muligt ud af deres uddannelse uden at bekymre sig om økonomiske hindringer.

Hvad er STU ydelse?

STU ydelse er et nøgleelement i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der sikrer, at økonomi ikke står i vejen for uddannelse for unge med særlige behov. Denne økonomiske støtte er designet til at hjælpe eleverne igennem deres tilrettelagte uddannelsesforløb og sikre, at de kan deltage fuldt ud i både undervisning og praktiske aktiviteter.

Uanset om man drømmer om at fortsætte med videre uddannelse eller ønsker at forberede sig til arbejdsmarkedet, tilbyder STU en grundlæggende platform for udvikling og læring, der åbner døre for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Økonomiske muligheder under STU

Økonomi kan være en udfordring for mange studerende, men for elever på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er der flere muligheder for økonomisk støtte. Fra STU uddannelseshjælp til aktivitetstillæg sikrer disse ydelser, at de studerende kan koncentrere sig om deres læring og udvikling.

Med dækning af alt fra undervisningsmaterialer til transportomkostninger, er målet, at de økonomiske barrierer skal minimeres, så eleverne kan deltage aktivt i hele deres uddannelse.

Uddannelseshjælp STU

STU uddannelseshjælp er hjørnestenen i den økonomiske støtte til STU-elever. Denne hjælp sikrer, at eleverne kan fokusere på deres studier og i mindre grad være bekymret om økonomi. Det unikke ved uddannelseshjælp er, at den ikke er afhængig af den enkeltes eller deres samlevers formue, hvilket skaber en fair og tilgængelig støtteform for alle unge med særlige behov. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleverne et kompetencebevis for de færdigheder og kompetencer, de har opnået.

For at kvalificere sig til denne hjælp, skal den unge gennemgå en vurderingsproces, hvor deres særlige behov og forudsætninger for at gennemføre en STU uddannelse bliver klarlagt.

Aktivitetstillæg

Ud over uddannelseshjælp kan STU-elever også være berettigede til et aktivitetstillæg. Dette tillæg er et økonomisk hjælp til at dække de ekstraomkostninger, der kan opstå i forbindelse med uddannelsen.

Kriterier for at modtage STU ydelse for unge med særlige behov

For at være berettiget til STU-ydelsen skal den unge gå på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og opfylde specifikke kriterier. Den unge skal være mellem 16 og 25 år og have særlige behov, der gør det umuligt for dem at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk bistand. Kommunen vurderer, om den unge opfylder disse krav.

Samlevers formue

En central del af STU’s støttesystem er, at en samlevers formue ikke påvirker den økonomiske hjælp, en elev kan få. Dette sikrer, at elevernes mulighed for at deltage i STU ikke bliver påvirket af deres partners eller forældres økonomiske situation. Det er en vigtig del af retfærdigheden i STU-systemet, at der ses på den enkelte elevs behov og ikke på familiens samlede økonomi.

Indtægt fra arbejde

Selvom formue ikke påvirker STU ydelsen, er det værd at bemærke, at en STU-elev kan tjene en vis indkomst ved siden af, uden at det påvirker deres uddannelseshjælp. Dette giver de unge mulighed for at få arbejdserfaring og tjene egne penge, samtidig med at de fortsat modtager den støtte, de har brug for til deres uddannelse.

En STU-elev kan tjene op til 27.084 kr. om året (før skat) ved arbejde, uden at denne indtægt påvirker den økonomiske støtte, de modtager. Denne sats er fra 2022 og reguleres årligt.

Ansøgningsproces for STU ydelse

At ansøge om STU ydelse er en proces, som kræver opmærksomhed og omhyggelighed. Ansøgningsformularen, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside, skal udfyldes korrekt og indeholde alle de nødvendige oplysninger og dokumenter. Dette inkluderer personlige informationer, en detaljeret uddannelsesplan og en klar begrundelse for behovet for støtten.

Det er kommunens opgave at vurdere ansøgninger og tage afgørelser omkring tildeling af STU ydelser.

Dokumentation og krav

Når man ansøger om STU ydelsen, er det essentielt at have den rette dokumentation på plads. Det kan være alt fra personlige oplysninger til lægeerklæringer og psykologiske rapporter. Kommunen skal bruge disse informationer til at lave en grundig vurdering af den studerendes behov og berettigelse til støtte.

Vejledning og støtte

Under hele ansøgningsprocessen har de unge mulighed for at modtage vejledning og support fra kommunens uddannelsesvejledere. Denne støtte kan være altafgørende for en vellykket ansøgningsproces og sikre, at alle nødvendige informationer og dokumenter er korrekt indsendt.

Kommunens rolle i tildeling af STU ydelse

Kommunen spiller en central rolle i administrationen af STU ydelser. Her er nogle af de opgaver, som kommunen varetager:

  • Informere målgruppen om deres muligheder
  • Håndtere ansøgningsprocessen
  • Vurdere de unge og deres behov

Kommunen er ansvarlig for at sikre, at de unge får den rette støtte og vejledning gennem hele STU forløbet.

Kommunerne skal også sørge for et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og jobcentre for at sikre et sammenhængende forløb for de unge, herunder den kommunale ungeindsats og udvikling af deres sociale kompetencer i en løbet af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Kilder: UVM