Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU uddannelse - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Leder du efter en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov? En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) giver unge med særlige behov muligheden for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i trygge rammer.

Software og Spiludvikling STU

Vælg din egen retning.

Design, software eller support?

Socialcode tilbyder STU-forløb i København med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, infrastruktur og grafisk design for unge i alderen 16-25.

Hvad er STU uddannelse?

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), tilbyder unge med særlige behov mulighed for at styrke deres personlige, sociale og faglige færdigheder i et trygt og støttende læringsmiljø. Dette er medvirkende til at forberede sig til et uafhængigt og aktivt voksenliv. I løbet af uddannelsen arbejder eleverne tæt sammen med lærere, pædagoger og vejledere for at forme en fremtid, der er i tråd med deres interesser og kapaciteter.

 

STU er en tre-årig uddannelse, der retter sig mod unge i alderen 16-25 år, som på trods af at modtage specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte, ikke er i stand til at gå de traditionelle uddannelsesveje. Selvom STU uddannelser ikke er formelt kompetencegivende, vil disse hjælpe unge med særlige behov med at danne relationer, udvikle de unge fagligt, hjælpe mod fremtidig beskæftigelse og forberede på et selvstændigt voksenliv.

 

Undervisningen på et STU-forløb er individuelt tilrettelagt til hver elev, og tilpasses den enkelte elevs løbende udvikling og særlige behov. Formålet med STU er i videst muligt omfang at skabe  forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Hvad er formålet med en STU uddannelse?

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og i det omfang det er muligt at være med til at skabe forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

 

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

STU uddannelse sigter mod at tilbyde unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, en chance for at udvikle både deres sociale og faglige færdigheder. En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse kombinerer individuelt tilpasset undervisning med praktiske erfaringer, herunder praktik i forskellige virksomheder og institutioner. Denne treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fokuserer på den enkelte elevs udviklingsniveau og tilpasses deres specifikke ønsker og behov. Der vil i løbet af forløbet være stort fokus på både sociale og sociale færdigheder, og disse bliver blandt andet styrket gennem sociale arrangementer. Formålet er at give de unge kompetencer, der gør dem bedre rustet til at deltage aktivt i voksenlivet – hvis muligt, gennem uddannelse og beskæftigelse.

Et centralt mål med STU er at give elever med særlige behov muligheden for at føre et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Undervisningen er fokuseret på både faglig og personlig udvikling og sigter mod at forberede de unge til at deltage aktivt i samfundslivet. STU-forløbet inkluderer både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter og sociale færdigheder, som danner rammen om en så uafhængig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU uddannelse
dots

Hvem er målgruppen for STU?

STU forløb, eller særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, er målrettet unge med særlige behov, og skal hjælpe unge udviklingshæmmede eller unge med psykiske lidelser med at få praktiske og sociale færdigheder. Det er blevet til for at imødekomme kravet om, at alle unge har ret til en ungdomsuddannelse – også hvis man er unge med særlige behov, og måske ikke er i stand til at gennemføre en traditionel uddannelse. Ofte vil vores elever have autisme, aspergers eller ADHD. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse fungerer som en vej for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, men som med den rette støtte har potentiale til at udvikle sig og trives på vej mod voksenlivet og komme ind på fremtidig uddannelse eller beskæftigelse.

STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år, som på grund af deres særlige behov ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Programmet tilbyder disse unge en mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer, som skal hjælpe med at forberede unge til et selvstændigt voksenliv. 

 

I en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse modtager hver elev et individuelt tilpasset uddannelsesforløb, der bygger på deres personlige styrker og interesser. Dette forløb sikrer, at de får de bedste betingelser for personlig udvikling og forberedelse til voksenlivet. Med et fokus på praktiske aktiviteter, vejledning og specialpædagogisk støtte, arbejder eleverne målrettet mod at opnå kompetencer, der kan tages i anvendelse inden for enten beskæftigelse eller videre uddannelse.

STU henvender sig til unge med særlige behov – det kan fx være i forbindelse med en autismediagnose, ADHD, indlæringsvanskeligheder eller psykiske problematikker. 

 

Et STU-forløb er tilpasset hver enkelt elev, hvilket sikrer, at der er fokus på særlige forudsætninger, problematikker og interesser. Med individuelt tilpassede forløb, der inkluderer undervisning, praktik og sociale aktiviteter, bygges der en bro mellem uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Elevens uddannelsesforløb kan også indeholde praktikophold hos virksomheder og institutioner, såfremt opholdene støtter målene i den enkeltes uddannelsesplan og tilbyder praktisk erfaring med arbejdsmarkedet.

Økonomiske forhold for STU

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse tilbydes uden omkostninger for elever, der er visiteret til et STU-forløb, hvilket sikrer adgang for enhver, uafhængigt af økonomisk baggrund. Kommunen dækker udgifterne.

   

 • Elever indskrevet på en STU er ikke berettigede til at modtage SU under uddannelsen. Dog følger den nuværende ydelse (typisk uddannelseshjælp) med over i STU-forløbet.

   

 • For at facilitere elevernes adgang til undervisning, kan der søges om hjælp til transport. Transportomkostninger dækkes ofte helt eller delvist af kommunen.

   

 • Der er ingen omkostninger forbundet med undervisningen, hverken til materialer eller udstyr.
dots

Vi tilbyder kørselsordning

Vi tilbyder en kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

Opsamlingssteder:

 1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
 2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.

Tag en STU hos Socialcode

Hos Socialcode tilbyder vi en unik særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i København, som er specialdesignet til unge med en passion for IT. Med linjefag inden for områder som Software- og Spiludvikling, Grafisk Design, samt Support og Infrastruktur, tilbyder Socialcode en målrettet STU, der bygger bro mellem elevernes interesser og den teknologiske verden.

 

Formålet er at støtte udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale færdigheder, samtidig med at de udforsker IT-verdenens mangfoldige muligheder. Hos Socialcode er vores mål at få den unge ud i erhvervslivet herunder praktik i virksomheder som en del af uddannelsesforløbet.

lab forløb priser

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU står for “særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”, og varer 3 år. Denne ungdomsuddannelse er individuelt tilrettelagt til unge med særlige uddannelsesbehov, som ikke kan følge de traditionelle ungdomsuddannelser. STU uddannelser fokuserer på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige færdigheder.

En STU uddannelse er et personligt og relevant uddannelsesforløb, som tilbyder specialiseret undervisning for unge mellem 16 og 25 år, der behøver en tilpasset uddannelsesvej. Det er henvendt til udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen individuelt tilrettelagt og er rettet mod at styrke unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Der er fokus på den enkelte elevs behov, hvilket giver en individuel uddannelsesplan og giver unge mulighed for at blive bedre rustet og nå deres fulde potentiale for at komme i fremtidig uddannelse og beskæftigelse. En STU forsøger også at give den unge et støttende netværk så de kan danne relationer og give de bedste forudsætninger for at de kan løse problemer de støder på i hverdagen. Målet med et STU forløb er at give en større selvstændighed til den enkelte elev, så de kan få et så aktivt voksenliv som muligt, ved at udvikle sociale og faglige kompetencer. 

STU-uddannelsen kombinerer faglig, social og praktisk læring med det formål at styrke elevernes alsidige kompetencer. Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for hver elev, der udover undervisning i udvalgte fag, kan inkludere praktikophold med henblik på uddannelses- eller jobafklaring. På en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse som er målrettet unge med særlige behov, vil man få praktiske og sociale færdigheder, som skal pege mod videre uddannelse forberede unge på et selvstændigt voksenliv. STU fokuserer også på at alle elever skal indgå i sociale arrangementer som skal bidrage positivt til de unges personlige kompetencer. 

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Forløbet støtter unge med særlige uddannelsesbehov og er rettet mod dem, der ønsker at opnå et så selvstændigt liv som muligt, ved at udvikle deres sociale, faglige kompetencer og andre nødvendige kompetencer. STU indeholder også et praktikforløb, hvilket STU-loven bestemmer at man skal igennem som elev.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og omfatter både teoretisk og praktisk læring. Formålet er at styrke elevernes sociale og faglige evner. Hver STU uddannelse er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter og omfatter en detaljeret uddannelsesplan, der dækker hele forløbet, inklusive praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er medvirkende til at støtte unge med særlige behov til at opnå et selvstændigt voksenliv. Forløbet tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udviklingen af faglige og sociale kompetencer. Eleverne deltager i praktiske og sociale aktiviteter, der foregår i meningsfulde fællesskaber. Dette bidrager til at udvikle evnen og lysten til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til de fællesskaber, der eksisterer i andre af voksenlivets arenaer – fx inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssige evalueringer og justeringer af uddannelsesplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes trivsel og udvikling i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen.

 

Børne– og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at regulere STU og sørge for kvalitetssikringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og for om STU-forløbets mål opnås.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.