Nøglepunkter

 • ADL (Almen Daglig Livsførelse) dækker over de nødvendige færdigheder til at klare daglige rutiner og praktiske gøremål, og er afgørende for at leve et selvstændigt liv.
 • ADL-træning er særlig vigtig for personer med autisme, ADHD eller efter pludselige ændringer i deres fysiske eller mentale evner, da det hjælper med at opbygge færdigheder og selvværd for at håndtere daglige udfordringer.
 • ADL er en central del af det at gå på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
 • ADL står både for “almen daglig livsførelse” og “almen daglig levevis”, og derfor betyder begge fraser det samme.

Hvad er ADL?

ADL, eller “almen daglig livsførelse”, er hjørnestenen i at fungere selvstændigt i hverdagen og klare de udfordringer, der kommer med vores daglige liv. ADL står som en overordnet definition for de færdigheder, der kræves for at klare de daglige personlige og praktiske gøremål, vi alle sammen står over for. 

Det dækker bredt, alt fra grundlæggende sociale omgangsformer til mere komplekse husholdningsopgaver som tøjvask og indkøb samt personlig hygiejne, og sikrer at enkeltpersoner kan leve et værdigt og selvstændigt liv.

ADL-træning tager udgangspunkt i de daglige rutiner og de personlige aktiviteter, som er essentielle for at kunne klare sig selv. Denne form for træning er afgørende for personer, der måske ikke umiddelbart kan varetage disse gøremål på grund af fysiske eller mentale begrænsninger. Udviklingen af ADL-færdigheder involverer et tæt samspil mellem undervisning og anvendelse af relevante hjælpemidler, som kan understøtte og fremme selvstændigheden i den enkeltes hverdag.

Udover de grundlæggende fysiske gøremål, omfatter ADL også de mere komplekse aspekter af en ‘almindelig daglig levevis’, såsom hverdagsaktiviteter. Det indebærer blandt andet at opretholde en sund døgnrytme, hvilket er en væsentlig faktor for at kunne fungere optimalt i samfundet. Det er ikke blot de praktiske opgaver, der står i centrum for ADL-træning, men også den mentale og sociale tilpasning, som det kræver at navigere i hverdagen.

Vigtigheden af ADL-træning

Når vi bevæger os videre fra selve definitionen af ADL, bliver det tydeligt, hvorfor træningen i disse færdigheder er så vigtig, og især for personer med autisme og ADHD. For disse individer kan de daglige rutiner blive overvældende, og ADL-træning bliver således en central del af deres udvikling og selvstændighed. Det er ikke kun de praktiske aspekter, der forbedres, men også de eksekutive funktioner, som omfatter planlægning, hukommelse og fleksibel tænkning.

Disse færdigheder er essentielle, ikke kun for at udføre daglige opgaver, men også for at kunne overskue og planlægge forskellige aspekter af hverdagslivet. For nogen kan selve processen ved at gennemføre en opgave være forvirrende og uoverskuelig, og det er her, ADL-træningen virkelig kan gøre en forskel ved at bryde processen ned i håndterbare skridt. At mestre daglige rutiner giver også et løft i selvværdsfølelsen og kan fungere som en katalysator for at tage fat på andre udfordringer i livet.

ADL-træning handler i høj grad også om genoptræning og tilpasning til et liv efter ændrede livsomstændigheder. For personer, der har oplevet en pludselig ændring i deres fysiske eller mentale formåen, kan genoptræning af ADL-færdigheder være vejen tilbage til et selvstændigt liv.

ADL er en vigtig del af at gå på STU, da mange af eleverne kan opleve at dagens gøremål kan virke uoverskuelige. Det er vi her for at hjælpe med.

Teknikker til effektiv ADL-træning

Effektiv ADL-træning kræver en skræddersyet tilgang, hvor forskellige værktøjer og ressourcer anvendes for at understøtte den enkeltes læringsproces. Visuelle skemaer er et eksempel på et hjælpemiddel, der kan skabe struktur og tydeliggøre de forskellige skridt i en opgave.

Tilgangen til træningen kan variere, og det er vigtigt at finde den rette balance mellem selvstændigt arbejde og støtte. Dette sikrer, at den enkelte ikke kun følger vejledningen, men også forstår betydningen og målet med opgaverne. En sådan tilgang styrker ikke kun de specifikke færdigheder, men også selvtilliden og motivationen til at udforske og mestre nye gøremål.

Social træning som en del af ADL

Social træning udgør en kritisk del af ADL, idet den forbedrer de sociale færdigheder, som er nødvendige for at interagere effektivt med andre i dagligdagen. Det omfatter alt fra at deltage i sociale aktiviteter til at håndtere personlige relationer. En sådan træning kan tage form af rollespil, cafébesøg eller bræt- og dilemmaspil, som alle hjælper med at øve sociale interaktioner i et trygt miljø.

Yderligere omfatter social træning også undervisning i emner som krop og seksualitet, som kan være særligt udfordrende for nogle at navigere i. Her kan materialer fra Sex og Samfund være nyttige i at skabe en åben og informativ dialog om disse ofte følsomme emner.

Social træning er særligt relevant for unge, der står over for udfordringer som:

 • skolevægring
 • autisme (ASF)
 • kriminalitet
 • stofmisbrug
 • angst
 • beskæftigelsesproblemer

Her kan målrettet social træning være nøglen til at løse nogle af de problemer, som kan have ført til disse udfordringer.

Det er også vigtigt at inkludere forældre i denne proces, især hvis de har børn eller unge, som er anbragt uden for hjemmet, for at hjælpe dem med at håndtere og eventuelt løse de problemstillinger, der har ført til anbringelsen.

ADL

Træning i personlig hygiejne

En grundpille i ADL er træning i personlige gøremål, som har til formål at styrke den enkeltes ansvar for deres eget velvære. Dette inkluderer personlig hygiejne og påklædning, som er afgørende for at man kan fungere selvstændigt i samfundet.

De praktiske daglige opgaver som tøjvask, oprydning og rengøring kræver også træning, og i denne sammenhæng er det ikke kun vigtigt at lære selve færdighederne, men også at blive i stand til selvstændigt at varetage dem i hverdagen. Dette kan indebære alt fra at bruge en vaskemaskine korrekt til at lære at handle i en butik. Og selvom dette måske vil være nemt for nogle, vil det for andre kræve en individuel tilpasning, så træningen både støtter og udfordrer til gradvist at tage større ansvar for disse daglige gøremål.

Empowerment og selvbestemmelse er kerneelementer i ADL-træningen. At kunne tage ansvar for eget liv og daglige rutiner giver en følelse af kontrol og medvirker til at styrke selvtilliden. Det handler om mere end blot at udføre gøremål; det handler om at opbygge et fundament, hvorpå man som individ kan stå stærkt og føle sig sikker i sin hverdag og opnå et uafhængigt liv.

Praktisk træning i husholdningsopgaver

Praktisk træning i husholdningsaktiviteter er en anden væsentlig komponent i ADL. Her starter man med en funktionsudredning for at afdække den enkeltes styrker og begrænsninger, hvilket giver et solidt grundlag for at sætte mål, der er både realistiske og udfordrende. Det handler ikke alene om at lære at udføre opgaverne korrekt, men også om at skabe et rent og sikkert hjem, som er fundamentalt for sundhed og trivsel.

At mestre husholdningsopgaver bidrager til en følelse af tilstrækkelighed og selvstændighed, og kan også være en måde at tage aktivt del i et fællesskab. Om det er at holde egen bolig ren eller deltage i fællesaktiviteter som madlavning og oprydning, så lærer man værdien af at bidrage og være en del af et større hele.

Denne form for træning bør omfatte klare instruktioner og konkrete mål, således at den enkelte kan se fremskridt og føle en stigende selvsikkerhed i deres evne til at håndtere dagligdagens udfordringer. Det er disse små, men signifikante, milepæle, der samlet kan have en stor indflydelse på en persons evne til at klare sig selv og leve et selvstændigt liv.

Implementering af ADL i dagligdagen

For at ADL-træningen skal have en varig effekt, er det essentielt, at den integreres i den enkeltes daglige rutiner. En vellykket integration af ADL involverer en kombination af individuelle og gruppe sessioner, som sammen sikrer, at træningen både er personlig og at den foregår i et fællesskab, hvor man kan lære af hinanden. Det er gennem denne daglige praksis, at de lærte færdigheder bliver en naturlig del af personens rutine og dermed styrker deres selvstændighed.

Implementeringen skal være fleksibel og tilpasses den enkeltes behov og fremskridt. Det er en dynamisk proces, der kræver tålmodighed og forståelse fra både træner og den enkelte. Når træningen bliver en integreret del af den daglige rutine, kan den bidrage til en forbedret livskvalitet, hvor hverdagen ikke længere er en serie af udfordringer, men en række muligheder for at udøve og nyde selvstændighed.

Støtte og ressourcer til ADL-træning

For at ADL-træningen bliver mest mulig effektiv, er det afgørende at have den rette støtte og adgang til de nødvendige ressourcer. Socialcode arbejder med ADL-træning som en del af deres STU tilbud. Udover at du som STU-elev kan lære en masse om IT, så kan du også lære meget om ADL. Nogle af de ting vi lærer vores elever i er følgende:

 • Privatøkonomi
 • Medborgerskab
 • Ungdomsmiljø og relationer
 • Fritidsliv
 • Sundhed
 • Personlig hygiejne
 • Madlavning

Hos Socialcode er kontaktpersonfunktionen også et centralt element i støttestrukturen, idet den tilbyder den studerende en stabil og pålidelig ressource, der kan hjælpe med at navigere gennem udfordringerne i hverdagen. Samtidig er specialiserede pædagoger vigtige i at tilvejebringe faglig vejledning og rådgivning, tilpasset den enkeltes færdigheder og behov. Denne professionelle støtte kan være afgørende for, at træningen formår at have en dybdegående og varig effekt.

Kilder: NIH, 2023, WebMD, 2022