Nøglepunkter

  • Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) tilbyder individualiserede forløb, der hjælper unge med særlige behov i deres personlige, sociale og faglige udvikling.
  • Et effektivt samarbejde mellem de unge, deres familier, UU-vejledere og kommunale institutioner er nøglen til at udforme et passende uddannelsesforløb og sikre en glidende overgang til voksenlivet.

Hvad er STU?

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der er designet til at styrke unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Denne uddannelse er målrettet unge med særlige behov, som har brug for ekstra støtte for at kunne klare sig i voksenlivet og forberede sig til videre uddannelse eller beskæftigelse.

STU tilpasses specifikt til den enkelte unges behov, hvilket kan omfatte unge med forskellige diagnoser som autisme, ADHD og aspergers. Ved at fokusere på de unges forudsætninger og deres unikke behov, tilbyder STU et tilbud, der kan hjælpe dem med at udvikle de nødvendige kompetencer til at finde deres egen vej i livet.

Forskellige typer af STU-tilbud

STU-tilbud varierer bredt for at kunne imødekomme de forskellige behov hos unge med særlige behov. Der findes alt fra praktiske STU-forløb med IT-specialisering, til cykelmekaniker STU’er. Der findes altså virkelig mange forskellige – og man kan finde en STU indenfor nærmest alt. Her er et uddrag af nogle af de forskellige typer af STU tilbud man kan finde:

  • IT-specialiserede STU
  • Cykelmekaniker STU
  • Esport STU
  • Kunstner STU
  • Gartner STU
  • Uddannelsesforberedende STU

Socialcode tilbyder STU-forløb i København med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, infrastruktur og grafisk design for unge i alderen 16-25.

Disse tilrettelagte forløb er designet til at skabe en bro til videre uddannelse eller beskæftigelse, og de kan tilpasses i tempo og udfordringer for at matche elevens individuelle mål og behov.

Sådan finder du det rette STU tilbud

For at finde det rette STU-tilbud er det første skridt at forberede sig til en samtale med en UU-vejleder. UU-vejlederen kan hjælpe med ansøgningen og planlægningen af uddannelsesforløbet. Det er en god idé at afklare jeres ønsker til forløbet inden mødet, så I har en klar retning for, hvor I gerne vil se den unge hen. Efter I har specificeret jeres ønsker til STU-uddannelsesstedet, vil UU-vejlederen spille en central rolle i at udarbejde et uddannelsesforslag, der tager udgangspunkt i den unges behov og ønsker.

Efter ansøgningen er indsendt, vil den unge og forældrene i samarbejde med UU-vejlederen planlægge de næste skridt for at udforme et personligt uddannelsesforløb. Det er vigtigt, at forældrene er en central del af denne proces, da deres input er uvurderligt for at definere målene for uddannelsen. I nogle tilfælde kan STU tilbud kombineres med ydelser efter serviceloven, hvilket kræver godkendelse fra kommunens ledelse.

Kommunen har pligt til at præsentere flere STU-tilbud, så den unge mulighed har for at vælge mellem forskellige uddannelsessteder. Forældrenes præferencer skal tillægges betydelig vægt ved valg af STU-program og tilrettelæggelsen deraf.

Støtte og ressourcer under STU

STU tilbyder omfattende støtte til elevens personlige, akademiske og sociale udvikling. Studieture og sociale aktiviteter er en integreret del af STU-programmet, da de giver eleverne mulighed for at udvikle deres sociale relationer i et afslappet miljø. Til eleverne som har behov for det, er transport fra hjem til STU-stedet også en væsentlig faktor. Unge med særlige behov kan være berettiget til særlige befordringsordninger.

I de fleste kommuner vil elever, der har mindst 11 kilometer mellem deres hjem og STU-stedet, kunne modtage økonomisk støtte til dækning af transportudgifter. Desuden kan mange elever ansøge om særlig transport eller økonomisk kompensation for udgifter forbundet med kørsel til STU. Denne støtte sikrer, at ingen elev bliver forhindret i at deltage i deres uddannelse på grund af transportudfordringer.

Praktik og arbejdsmarkedstilknytning

Praktikforløb er en vigtig del af STU, da de giver de studerende mulighed for at udforske forskellige professioner og opnå praktisk erfaring. Disse forløb er organiseret baseret på individuelle matches mellem studerende og virksomheder, og de understøttes af skolen. Arbejdsgivere og STU’er definerer sammen træningsmål, så de unge kan øve sig i realistiske arbejdsforhold.

Samarbejde mellem institutioner og hjem

Et stærkt samarbejde mellem STU-institutioner, hjemmet og eventuelle botilbud er afgørende for at understøtte de unges udvikling. Dette samarbejde indebærer blandt andet botræning, hvor de unge lærer vigtige færdigheder som indkøb, madlavning, tøjvask og budgettering. Sociale aktiviteter og fællesskaber spiller også en central rolle i STU-tilbuddene.

Socialcode arbejder tæt sammen med arbejdsgiver og arbejder aktivt med at matche unge med praktikpladser og beskyttet beskæftigelse. Dette integrerede samarbejde skaber en støttende ramme, som muliggør, at de unge kan udvikle sig både personligt og socialt, og gør dem bedre rustet til voksenlivet.

Overgangen fra STU tilbud til voksenlivet

Overgangen fra STU til voksenlivet er en kritisk fase, der kræver omhyggelig planlægning og støtte. Senest tre måneder før STU afsluttes, skal der afholdes et evalueringsmøde for at vurdere fremskridtene og diskutere overgangen til voksenlivet. Ved afslutningen af STU modtager man et uddannelsesbevis og et ressourcepapir, som beskriver de mål, der er opnået gennem forløbet.

Tilpasning og fleksibilitet i undervisningen

STU-programmerne tilpasser undervisningen til den individuelle studerende baseret på deres behov, kompetencer og interesseområder. Denne fleksibilitet sikrer en målrettet udvikling og en læringstilgang, der er tilpasset den enkelte elevs kapacitet.

Der anvendes også en praktisk tilgang, som hjælper med at formidle uddannelse på en måde, der er så virkelighedstro som muligt, hvilket er afgørende for at forberede de unge til deres fremtidige beskæftigelse.

Finansiering og økonomisk støtte

En STU uddannelse er finansieret af staten, hvilket gør uddannelsen mulig uanset økonomi i familien. Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte til unge, der ikke kan få SU på grund af at de går på en STU. Befordringsgodtgørelse kan også dække transportudgifter til og fra uddannelsesinstitutionen.

For at være berettiget til befordringsgodtgørelse skal afstanden mellem bopælen og uddannelsesstedet normalt overstige 12 km hver vej. Transporten skal vælges som den billigste mulige løsning. Elever kan også ansøge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med praktikophold, hvis afstanden mellem bopælen og praktikstedet er væsentligt længere end afstanden mellem bopælen og uddannelsesstedet, typisk mere end 6 km længere end den sædvanlige transportafstand (Retsinformation, 2022).

Vellykkede STU-forløb gør en forskel

Vellykkede STU-forløb opbygger elevernes sociale, personlige kompetencer og faglige kompetencer, samtidig med at de håndterer sociale udfordringer som komplicerede overgange og elevfravær. STU kan skabe en positiv udvikling for eleverne og hjælpe med at opbygge de nødvendige kompetencer til at trives i voksenlivet.

Resumé

Et STU tilbud er en værdifuld uddannelse for unge med særlige behov, der tilbyder skræddersyet undervisning, støtte og praktikmuligheder for at forberede dem til voksenlivet. Ved at vælge det rette STU-tilbud og udnytte de tilgængelige ressourcer kan unge udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.