Nøglepunkter

  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er tilpasset individer med autisme for at understøtte deres uddannelse og overgang til voksenlivet.
  • STU fokuserer på skræddersyet undervisning, der inkluderer en omfattende plan for hver elevs faglige, personlige og sociale udvikling
  • Socialcodes STU-tilbud byder på tilpasset støtte og idrætsaktiviteter i skemaet for at fremme unges faglige og personlige udvikling.

Hvad er en STU for unge med autisme?

En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) giver unge med autisme muligheden for at udvikle deres personlige kompetencer og faglige kompetencer i trygge rammer, således at de kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv i fremtiden.

Hos Socialcode tilbydes et IT STU forløb til unge med autisme, som understøtter dem socialt, fagligt og personligt. Dette program er designet til at give unge, der står over for deres uddannelsesrejse de nødvendige værktøjer og støtte. Socialcodes tilgang sikrer, at hver deltager med autisme spektrum forstyrrelse kan tage de første skridt mod deres uddannelsesmål med den rette hjælp til personlig udvikling. Programmet tilpasses den enkeltes behov og tilbyder en bred vifte af muligheder, som styrker de unges kompetencer og fremmer deres individuelle vækst.

Dagligdagen på en STU for unge med autisme

En typisk dag på en STU som Socialcode er alt nøje planlagt med en balance mellem faglige timer og socialt samvær, alt sammen for at imødekomme den unges behov og understøtte deres udvikling.

Desværre er der nogle unge, der isolerer sig i hjemmet og nægter at modtage undervisning, hvilket kan føre til store frustrationer hos elever, forældre og skolen, samt mulige negative konsekvenser som social isolation, nedsat selvværd og tab af kompetencer.

En typisk dag kan se sådan ud:

  • Morgenmøde og planlægning af dagen
  • Faglige timer, hvor der undervises i dansk, matematik og andre fag
  • Linjefag, hvor den unge får mulighed for at afprøve kræfter med forskellige IT-fag
  • Frokostpause og socialt samvær med de andre unge
  • Ungdomsaktiviteter, som kan være alt fra sport og kreative aktiviteter til udflugter og sociale arrangementer

Der lægges et stort fokus på både obligatorisk fællesundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning inden for områder som IT og ADL, for at sikre, at eleverne får en alsidig viden og færdigheder, der kan overføres til det virkelige liv.

Fra STU til arbejdsmarkedet

Når eleverne nærmer sig afslutningen på deres STU-forløb, begynder fokusset at skifte mod livet efter skolen. Det handler om at klæde de unge på med de kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og styrke deres selvstændighed.

STU’en arbejder tæt sammen for at sikre en smidig overgang, og praktikkoordinatorer fra Socialcode kan fungere som sparringspartnere for eleverne. Denne tilgang sikrer, at eleverne får de bedste forudsætninger for at springe direkte fra deres STU forløb og ind på en praktikplads.

Støtte og strategier for elever med psykisk sårbarhed

Elever med særlige udfordringer kræver tilsvarende særlige tiltag. En personlig undervisningsplan giver grundlaget for tilpasset støtte, der anerkender de unikke behov, som elever med autisme måtte have. Skoler som Socialcode tilbyder struktureret social træning og selvstændighedstræning, hvilket er afgørende for elevernes evne til at navigere i både skole og hverdagsliv.

Disse strategier inkluderer innovative metoder som “Let’s Visualize” og brugen af billeder til at undervise i dagligdags færdigheder, såsom at børste tænder eller vaske hænder. Sådanne visuelle og praktiske undervisningsmetoder hjælper ikke kun eleverne med at udvikle disse essentielle færdigheder, men øger også deres selvstændighed og selvtillid. Dette er særligt gavnligt for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, da det gør det lettere for dem at forstå og mestre daglige rutiner.

Livskvalitet og inklusion gennem idræt og fritid

Mental og fysisk sundhed er afgørende for alle mennesker, og STU’er forstår vigtigheden af at integrere idrætsaktiviteter i elevernes program, især for dem med psykiatrinære udfordringer. Inklusion gennem idræt ikke alene bidrager til elevernes fysiske sundhed, men også til deres sociale integration og håndtering af sociale udfordringer.

Ved at indarbejde læringsaktiviteter, der kræver fysisk bevægelse og tænkning, som for eksempel brætspil, styrkes elevernes evner og forståelse for, hvordan de kan udføre hverdagsopgaver selvstændigt.

Socialcode: Et springbræt til unge med særlige behov

Socialcode repræsenterer essensen af, hvad en STU kan tilbyde for unge med særlige behov, som for eksempel autisme. Dette program hjælper elever mellem 16 og 25 år med at finde deres ståsted i samfundet og forbedrer dermed mulighederne for arbejde og videre uddannelse. I løbet af uddannelsen bliver de studerende støttet i at udvikle og anvende deres kompetencer i den brede kontekst af arbejdsmarkedet og videre uddannelsesmuligheder.

Med muligheden for at deltage i praktikforløb sikrer Socialcode, at eleverne får hands-on erfaring inden for relevante arbejdsområder. Denne tilgang sikrer, at eleverne ikke kun udvikler tekniske færdigheder, men også lærer at navigere i en professionel kontekst.

Valget af den rette STU kan være en udfordrende beslutning for mange forældre. Det er afgørende at finde et STU tilbud, der ikke kun imødekommer barnets nuværende behov, men også understøtter deres fremtidige behov. For at finde den bedste match, bør man undersøge, om STU programmet er specialiseret i de specifikke tilstande, som barnet måtte have, såsom ADHD eller autisme.