Nøglepunkter

 • En god skole for børn og unge med autisme tilpasser sig særlige behov og skaber et trygt og stimulerende læringsmiljø.
 • Der findes forskellige skoletyper for børn med autisme, herunder specialskoler, privatskoler og dagbehandlingsskoler, hver med deres unikke fordele og tilgange.
 • Forældre bør nøje undersøge skolerne, deres undervisningsmetoder og støttemuligheder for at vælge den bedst egnede skole for deres barn med autisme.

Bedste skole for autister

Det er velkendt, at børn og unge på autismespektret kan møde særlige udfordringer i almindelige undervisningsmiljøer. De kræver til tider en anden tilgang til læring, og det er afgørende, at de er værdsatte og forståede. Derfor tilbyder denne artikel en omfattende gennemgang af de forskellige skoletyper og tilbyder vejledning til jer forældre, når I skal vælge den rette skole for jeres barn.

Hvad gør en skole bedst for autister?

En god skole for autister er en, der tilpasser sig og responderer på de særlige behov, som børn med autisme fremsætter. Det indebærer at skabe et miljø, som er både trygt og stimulerende, og som giver børnene bedste forudsætninger for personlig, social og akademisk vækst. Det kunne være en skole, der aktivt inkluderer eleverne i beslutningsprocesser, tilpasser undervisningen til den enkelte og fremmer forståelse og respekt for autisme spektrum forstyrrelse.

Det kan også være en plads, hvor atypisk autisme ikke ses som en hindring, men som en mulighed for at udforske dét, der unikt og styrker hvert barn.

Specielle behov og læring

Når man underviser børn med autisme, er der behov for særlige undervisningsmetoder og værktøjer. Her er nogle eksempler på ressourcer og institutioner, der kan hjælpe:

 • Autismemanualen: Det er en uvurderlig ressource, der tilbyder konkrete værktøjer til undervisere, så de kan organisere en lærerig og forståelig skoledag for elever med autisme.
 • Lets Visualize: Det er et redskab designet til at hjælpe børn og voksne med autisme med at strukturere og forstå deres dagligdag. Redskabet bruger visuelle værktøjer som piktogrammer og billeder til at skabe tydelige rutiner og planer, hvilket kan lette kommunikationen og mindske angst ved at gøre det lettere for brugerne at forudse og håndtere daglige aktiviteter.
 • Peer Coaching: Gennem Peer Coaching får elever mulighed for at støtte og vejlede hinanden, hvilket fremmer selvrefleksion, problemløsning, samarbejde og selvledelse. Eleverne arbejder sammen om at løse udfordringer, deltager aktivt i beslutningsprocesser og udvikler stærke sociale kompetencer
 • Socialcode: Socialcode er en institution, der tager højde for de sociale og personlige aspekter ved læringssituationen, og disses indvirkning på trivsel og læringsudbyttet, og tilbyder en struktureret og støttende ramme for børnene med autisme.

Disse ressourcer og institutioner kan være til stor hjælp i undervisningen af børn med autisme, og flere ressourcer kan yderligere forbedre processen.

Dette er særligt vigtigt, da mange lærere i folkeskolen desværre føler sig utilstrækkeligt klædt på til at håndtere undervisningen af elever på autismespektret.

Special- og dagbehandlingsskoler

Når man diskuterer forskellige skolemuligheder for autister, nævnes ofte begreberne “specialskole” og “dagbehandlingsskole.” Selvom disse betegnelser kan lyde forskellige, refererer de i praksis til det samme, når det gælder skoletilbud for autister. Her er undervisningen tilrettelagt, så den imødekommer de særlige behov, som disse elever måtte have, og fokuserer på at mindske stress og skabe en struktureret hverdag. Disse skoler har typisk mindre klasser, hvilket muliggør mere personlig opmærksomhed og en tættere opfølgning på den enkelte elevs fremskridt og trivsel. Ligeledes vil der være tilknyttes pædagoger med viden indenfor det specialpædagogiske felt, hvilket gør at de forstår de unge med autisme spektrum forstyrrelse.

Dagbehandlingsskoler repræsenterer en unik kombination af uddannelse og terapi, som er skræddersyet til børn og unge med både autisme og andre psykiske sårbarheder. Ofte vil dagbehandlingsskoler:

 • Tilbyde små læringsgrupper
 • Give konsistent voksenkontakt
 • Skabe en følelse af sikkerhed og tillid
 • Understøtte et positivt læringsmiljø.

Terapeutiske samtalemetoder og systemiske tilgange, som involverer hele barnets familie og netværk, er også centrale elementer i disse skolers tilgang til undervisningen.

Hvordan vælger du den rette skole?

Det første skridt for forældre i jagten på den rette skole til deres barn med autisme, er at undersøge skolens erfaring og tilgange til undervisning af elever med særlige behov. Spørg om skolens initiativer, hvordan de håndterer overgange og balance mellem udfordringer og tryghed.

En detaljeret forståelse af skolens pædagogik, lærerkvalifikationer og tilpasningsevne i forhold til barnets behov og interesser, vil være nøgleelementer i at vælge den skole, hvor barnet vil have størst potentiale for at udvikle sig og blive støttet i sin læring.

Socialcode

Socialcode er en specialiseret skole og STU, som tilbyder unikke læringsmuligheder for børn og unge med autisme. Fokus ligger på IT og relaterede fagområder, og her kombineres teknisk uddannelse med udvikling af elevernes sociale færdigheder og selvstændighed. Socialcodes program giver eleverne mulighed for at udvikle sig over tid, og med erhvervsrettet fokus, hjælper de unge med autisme med at forberede sig på et aktivt arbejdsliv.

Ressourcer og støtte til familier

Når man har et barn med atypisk- eller infantil autisme, er det ikke kun barnets undervisning, som kræver særlig opmærksomhed, men også den omkringliggende støtte og ressourcer for hele familien. Kommunerne i Danmark tilbyder en bred vifte af tjenester og støtte til familier, herunder rådgivningsforløb, hjælp i overgangsfaser og mulighed for at få en familievejleder eller autismekonsulent tilknyttet.

Familier kan desuden søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvilket kan være en stor hjælp for dem, der passer et barn med særlige behov. Rådgivning og hjemmebesøg efter behov sikrer, at familierne får den nødvendige hjælp til at navigere i de udfordringer, som hverdagen byder på, når de henviser barnet til de rette støtteordninger.

Resumé

I løbet af denne artikel har vi undersøgt de forskellige aspekter, som påvirker valget af den rette skole for et barn med autisme. Fra forståelsen af de særlige behov, som børn på autismespektret har, til gennemgangen af forskellige skoletyper og de ressourcer, som er tilgængelige for familierne, håber vi at have udstyret jer forældre med viden og værktøjer til at tage den bedste beslutning for jeres barn.