Socialcode STU holder infomøde hver uge

STU fag

Hos Socialcode STU kan du udover dit linjefag og de tilhørende valgmoduler vælge mellem en masse spændende valgfag, der retter sig mere mod hverdagslivet, skolefærdigheder, og din trivsel generelt.

Hvilke fag kan jeg vælge?

På Socialcode vælger du et linjefag med tilhørende valgmoduler, der udgør den overordnede ramme for din uddannelse. Udover de valgmoduler, der hører til linjefaget, er der nogle fag, der indgår obligatorisk i din uddannelsesplan. Yderligere kan du vælge ud fra en lang række valgfag, der støtter op om din sociale og personlige udvikling. 

Som udgangspunkt er der afsat 10 timer i ugeskemaet til fag udover linjefaget og tilhørende valgmoduler. Du kan se på nedenstående liste hvad vi tilbyder på nuværende tidspunkt.

Se vores katalog af STU-fag

I det obligatoriske fag ADL (almen daglig livsførelse) arbejder vi med de unge om at etablere en hverdag, der peger i retning af et selvstændigt voksenliv.

 

Det vil sige, at vi foretager indkøb, gør rent, vasker op, vasker tøj, taler om almindelig hygiejne, madlavning, gode søvn- og madvaner, økonomi, hvordan man betaler regninger, ringer til myndigheder etc.

 

En del af ADL-faget er kædet sammen med ud-af-huset aktiviteterne, der også knytter sig til Samfund & samtid.

 

Her øver vi at ”gå ud” ud med alt hvad der følger med (fx lære at håndtere nye situationer og steder).

I det obligatoriske fag Samfund og samtid tager vi ting op, der rører sig i samfundet aktuelt. Det kunne fx være information om partier og politik i forbindelse med en valgperiode, krig i Europa, inflation og økonomiske kriser, køn og seksualitet, store kultur- eller sportsbegivenheder og meget andet.

 

Fælles for indholdet på faget er at give dig og dine klassekammerater et indblik i, og en forståelse for den virkelighed og det samfund, I befinder jer i. Hver anden uge tager vi ud af huset til forskellige typer af ”kulturoplevelser” – fx et besøg på Christiansborg, museer, udstillinger, arrangementer, esportskampe etc.

 

Ud-af-huset aktiviteterne er kædet sammen med ADL-faget, hvor vi øver at ”gå ud” ud med alt hvad der følger med (fx lære at håndtere nye situationer og steder).

I forlængelse af valgfaget Fitness og bevægelse tilbyder vi også undervisning i kost og ernæring, hvor vi både underviser i, men også sammen laver sund og næringsrig mad.

 

Til dig, der måtte ønske det, kan vi lave kostplaner som vi kan hjælpe dig med at følge i hverdagen.

 

Yderligere bliver det et fag, hvor vi vil introducere dig for forskellige typer af økologiske og biodynamiske grøntsager dyrket af en samarbejdspartner, der driver et økologisk landbrug.

 

Dele af valgfaget Kost og ernæring indgår undervisningen på esportsholdet.

På Socialcode har  du mulighed for at få et fitness-medlemskab, der kan benyttes så ofte du har lyst til, men der bliver skemalagt faste dage med underviser.

 

De skemalagte dage foregår ikke nødvendigvis altid i et fitnesscenter – der kan også være tale om arrangerede orienteringsløb, svømning, længere gåture, eller besøg hos lokale idræts- og sportsforeninger.

 

Fælles for indholdet på faget er at give dig en introduktion til motion og bevægelse samt støtte til at opsøge foreninger, der kunne have interesse for dig.

 

Dele af valgfaget Fitness og bevægelse indgår i undervisningen på esportsholdet.

Vores elever har ofte udviklet deres generelle IT-interesse gennem computerspil og gaming. Vi organiserer derfor fritidsaktiviteter for de unge, der tager afsæt i deres interesse for gaming.

 

Her bruger vi spillene som et fælles tredje for at arbejde videre med gruppedeltagelsesprocesser, hvor du vil lære at samarbejde gennem digitale medier, du allerede føler dig hjemme i.

 

Vi har dog formaliseret gaming-delen, så tager den tager form som et esportshold, hvor vi træner særlige færdigheder, der er konkret medvirkende til at blive dygtigere til selve spillene (særligt CS:GO, PUBG, LoL, Dota 2), men også hvad det vil sige at være del at et hold, der skal få et samarbejde til at fungere.

 

Bl.a. har vi lavet en udgave af en uddannelse til esportscoach som vores esportshold skal tage. Yderligere inviterer vi til gaming-arrangementer, hvor andre STUer med IT- og gaming-linjer er velkomne til at komme forbi og spille med.

Hvis du gerne vil være bedre til at skrive, tale og læse engelsk, eller blive bedre til skriftlig og mundtlig dansk eller mundtlig matematik, tilbyder vi valgfag der retter sig mod 9. klasses afgangseksamen – på nuværende tidspunkt: Dansk, engelsk og matematik.

 

Vi hjælper også med tilmelding til AVU/VUC, hvis du ønsker støtte til at færdiggøre en 9. klasse. I det tilfælde hjælper vi med tilmelding, støtte og klargøring op til eksamen.

Du kan også vælge valgmoduler fra andre linjefag end det, du selv har valgt. 

 

Hvis du fx har valgt Software- og spiludvikling, men stadig synes det er spændende at arbejde med grafisk design, kan du fx vælge ‘PhotoShop / Illustrator’ som et af dine valgfag.

 

Eller hvis dit linjefag er Grafisk design, og du kunne tænke dig at gå lidt mere i dybden med koden bag Unity, så kunne du tage Unity – Junior Programmer som supplement til Unity – Objektmodellering.

Mindst en gang om ugen har vi klubtimer på skemaet. Her finder vi sammen om spil, gode snakke, oplevelser ud af huset og meget andet.

 

Her er der mulighed for at være sammen på andre måder end i undervisningen, og en god måde at styrke fællesskabet på.

 

Klub er ikke et valgfag, men et tilbud, der indgår i ugeskemaet.

Seksualitet udgør en væsentlig dimension i livet for de fleste individer, herunder også unge med kognitive og fysiske udfordringer.

 

For at imødegå tabuer om seksualitet, bruger vi i faget seksualundervisning, tid på at tale med dig om hvad det vil sige at opdage sin krop.

 

Undervisningen er diskussionsbaseret og sætter fokus på, at du tilegner dig viden om kroppens biologi og menneskets seksualdrift. Vi taler ligeledes om prævention samt at beskytte sig mod kønssygdomme.

Fra august 2024 opretter vi særlige Peer Coaching forløb, på vores STU, hvor du udover at følge et overordnet linjefag – Software- og webudvikling, Support og infrastruktur eller Grafisk design – får muligheden for at blive en del af PC-gruppen.

Peer Coaching (PC) er en form for støtte, vejledning og coaching, hvor personer af samme aldersgruppe, modenhed og erfaringsniveau hjælper hinanden.

I Peer Coaching gruppen får du medbestemmelse og indflydelse på, hvordan vi sammen skaber trivsel samt et godt skolemiljø for alle elever på skolen. Du kunne fx være med til at introducere nye elever for skolen, eller være med til at bestemme hvilke emner, der kunne være interessant at tage op i undervisningen.

Eksempel på skema for to uger

Uge 1 – Eksempel

Mandag

09:00 – 10:00
Softwareudvikling

10:15 – 11:30
Softwareudvikling

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Softwareudvikling

Tirsdag

09.00 – 10:00
ADL

10:15 – 11:30
ADL

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Fitness og bevægelse

Onsdag

09.00 – 10:00
Softwareudvikling

10:15 – 11:30
Softwareudvikling

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Pædagogiske samtaler

Torsdag

09.00 – 10:00
Kost og ernæring

10:15 – 11:30
Kost og ernæring

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 15:30
Klub

Fredag

09.00 – 10:00
Softwareudvikling

10:15 – 11:30
Softwareudvikling

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Klub

Uge 2 – Eksempel

Mandag

09:00 – 10:00
Support og infrastruktur

10:15 – 11:30
Support og infrastruktur

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Support og infrastruktur

Tirsdag

09:00 – 10:00
Skolefag: Dansk

10:15 – 11:30
Samfund og samtid

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Fitness og bevægelse

Onsdag

09:00 – 10:00
Support og infrastruktur

10:15 – 11:30
Support og infrastruktur

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Pædagogiske samtaler

Torsdag

09.00 – 15:30
Tur for hele huset

Fredag

09:00 – 10:00
Esport

10:15 – 11:30
Esport

11:30 – 12:15
Frokost

12:15 – 13:30
Klub

Læs mere om vores studieretninger

Social Code tilbyder STU-forløb i København med specialiserede IT-linjer inden for programmering, spiludvikling, infrastruktur og grafisk design for unge i alderen 16-25.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvad vores STU uddannelse indebærer, hvem Socialcode er, og hvad vi står for, eller hvordan vi kan hjælpe dig med at finde den rette vej, så opfordrer vi dig til at downloade vores uddannelsesbrochure.

Læs vores uddannelsesbrochure

Download vores brochure og få et overblik over alle mulighederne, der følger med software og spiludvikling.