Nøglepunkter

 • Ekkolali er en tilstand karakteriseret ved gentagelse af ord og sætninger, som ofte ses hos personer med autismespektrumforstyrrelser.
 • Der findes to typer ekkolali: umiddelbar, hvor ord gentages straks efter de er hørt, og forsinket, hvor gentagelsen sker efter en tidsforsinkelse.
 • Støtte fra omgivelserne, tidlige interventioner som kognitiv adfærdsterapi, og professionelle som talepædagoger og psykologer kan være afgørende for at håndtere ekkolali effektivt.

Hvad er ekkolali?

Ekkolali er karakteriseret ved gentagelse af ord og sætninger, og det kan påvirke kommunikationen betydeligt. For alle mennesker, børn som voksne, er kommunikation en essentiel del af livet, og evnen til at udtrykke sig, finde ro og navigere i forskellige sociale situationer er afgørende, og derfor kan ekkolali forårsage nogle udfordringer for de berørte.

Der er to typer ekkolali: umiddelbar og forsinket. Umiddelbar ekkolali refererer til en gentagelse, som finder sted lige efter at personen har hørt ordene, mens forsinket ekkolali involverer en gentagelse der sker minutter, timer eller måske dage efter den oprindelige hændelse. Dette kan forårsage forvirring blandt omgivelserne, som måske ikke umiddelbart kan genkende kilden eller sammenhængen til de gentagne ord. I begge tilfælde kan ekkolali skabe rutiner og give en følelse af ro i en verden fuld af uforudsigelig variation.

Ekkolali og autismespektrumforstyrrelser

For personer med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, såsom autisme, herunder tilstande såsom atypisk autisme og infantil autisme, kan vanskeligheder med sociale samspil og kommunikation yderligere kompliceres gennem ekkolali. Autismespektrumforstyrrelser kendetegnes ved adfærd, der afviger fra normen, især inden for socialt samspil og kommunikation, samt ved begrænsede og gentagne mønstre af adfærd, interesser eller aktiviteter. Dette er nogle af de udfordringer, som personer med autisme står overfor.

Folk med autisme tager ofte sprogbrug bogstaveligt og har udfordringer med at forstå abstrakte begreber som ironi eller billedsprog. Ekkolali, som kan involvere en præcis gentagelse af hørte ord eller sætninger, er ofte en del af taleadfærden hos unge med autisme. Disse gentagelser kan skyldes vanskeligheder med at bearbejde og efterligne auditiv information, samt forstyrrelser i hjernens auditive perceptionscentre, som påvirker personens respons på sociale signaler og kan resultere i ekkolali. En ung med autisme kan derfor opleve udfordringer i kommunikationen med andre.

Karaktertræk ved ekkolali

Personer med ekkolali kan fremvise disse karaktertræk:

 • en præcis gentagelse af ord eller sætninger, ofte uden forståelse for deres egentlige betydning
 • Et særligt udfordrende aspekt ved ekkolali er, at det ikke blot handler om at gentage det samme, men også om måden og intonationen, som ofte kan være monoton.
 • et stemmeleje, der ofte er unormalt højt

Et yderligere karakteristisk træk ved ekkolali er det at gentage de samme spørgsmål, eller at insistere på det samme svar, en adfærd, som kan være frustrerende for både den person med ekkolali og de mennesker omkring vedkommende. Dette kan være særligt tydeligt hos børn, hvor gentagelserne kan virke som forsøg på at skabe tryghed gennem forudsigelighed, selvom det kan virke anderledes og uforståeligt for udenforstående. Denne adfærd kan ses som en tendens hos personer med ekkolali.

Årsager til ekkolali

For at fuldt ud forstå ekkolali, er det afgørende at overveje de mulige årsager til denne tilstand. Ekkolali kan opstå af forskellige neurologiske årsager, herunder dysfunktioner i hjernens sprogområder, som påvirker sprogbehandling og social interaktion. Når kommunikationskanalerne i hjernen beskadiges, kan dette føre til adfærdsændringer, såsom de gentagelser, der er karakteristiske for ekkolali.

Dysfunktion i hjernens spejlneuronsystem, som er involveret i efterligning og forståelse af andres adfærd, kan også spille en rolle i udviklingen af ekkolali. Yderligere kan en manglende evne til at integrere følelsesmæssig betydning i tale føre til, at personer med ekkolali gentager ord eller sætninger uden at forstå den fulde kontekst. Det er netop denne komplekse samspil mellem hjerne, sprogets neurologiske fundament og den individuelle tænkning, der gør ekkolali til en både fascinerende og udfordrende tilstand.

Hvordan genkender man ekkolali?

Genkendelse af ekkolali involverer en opmærksomhed på tale og kommunikation, som ofte går ud over almindelig lytning. Ekkolali kan komme til udtryk som en gentagelse af tale, hvor personen efterligner både tone og intonation fra den oprindelige taler. For at identificere ekkolali hos børn, kan man være opmærksom på, om de gentager spørgsmål snarere end at svare på dem.

Voksne med ekkolali kan “fylde huller” i samtalen med gentagne sætninger, især i stressede situationer, hvor de måske kæmper for at finde de rette ord. Et andet tegn på tilstedeværelsen af ekkolali kan være gentagelser af særlige udtryk, som personen har hørt i tv-udsendelser eller i samtaler – et fænomen, som kan forvirre dem, der ikke kender til tilstanden.

Strategier til at håndtere ekkolali

At hjælpe en person med ekkolali kræver tålmodighed, forståelse og ofte strategisk tilgang. For at skabe forudsigelighed og sikkerhed kan visuelle hjælpemidler og strukturerede rutiner være uvurderlige. Sådanne værktøjer kan hjælpe personen med at:

 • forstå og regulere deres daglige liv
 • forbedre deres kommunikationsevner
 • reducere angst og stress
 • øge deres selvstændighed
 • forbedre deres overordnede livskvalitet.

Tidlige interventioner, såsom kognitiv adfærdsterapi, og tilpassede læringsmiljøer kan spille en central rolle i udviklingen af færdigheder for personer med ekkolali. Forældre kan også drage nytte af psykoeducation, som involverer dem i deres børns interventionsproces, og giver redskaber til at forstå og effektivt håndtere udfordringerne forbundet med ekkolali.

Hvornår skal man søge professionel hjælp?

At søge professionel hjælp kan være en nøglefaktor i at forbedre livet for en person med ekkolali. Professionel hjælp bør overvejes, når ekkolali påvirker individets kommunikative og sociale evner i en sådan grad, at det forhindrer dem i at leve et fuldt og integreret liv. Forældre bør være særlig opmærksomme på tegn på frustration eller angst i forbindelse med deres børns sprogbrug og adfærd.

Specialister som talepædagoger og psykologer kan yde væsentlig støtte ved at vurdere og håndtere ekkolali, og hjælpe med at udvikle kommunikationsstrategier, som kan forbedre livskvaliteten for den person med ekkolali. Ved mistanke om autisme eller ekkolali, er det vigtigt at søge hjælp fra fagfolk, som kan tilbyde en korrekt diagnose og vejledning i forhold til behandling og intervention.

Resumé

Ekkolali påvirker både børn og voksne, og kan give signifikante udfordringer i daglig kommunikation og sociale interaktioner. Denne tilstand, hvor gentagelse af hørte ord og sætninger dominerer, kræver forståelse, tålmodighed og tilpassede interventioner for at støtte dem, der lever med ekkolali. Ved at anvende strategier såsom visuelle hjælpemidler, tidlige interventioner og psykoeducation, kan mennesker med ekkolali udvikle nye færdigheder og forbedre deres samspil med omverdenen.

Det er vigtigt at huske på, at selvom ekkolali kan være en udfordring, er det også en tilstand, der kan håndteres med den rette hjælp og støtte. Søgning af professionel hjælp kan være en afgørende faktor i at hjælpe personer med ekkolali til at forstå og navigere i en ofte uforudsigelig verden. Med de rette værktøjer og tilgange kan personer med ekkolali ikke kun lære at kommunikere mere effektivt, men også opleve en styrket livskvalitet og større selvstændighed.

Kilder: Osmosis, 2023, Cleveland Clinic, 2024