At være sammen om læring

En socialpædagogisk tilgang
For at styrke fastholdelsen af kursisterne igennem forløbet har vi udviklet en metode til at arbejde socialpædagogisk med de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med gennemførsel. De unge kan have oplevelser med sig, der gør, at de ikke har udviklet kompetencerne til at håndtere de frustrationer, som vil være en naturlig del af at skulle tilegne sig komplekst stof. For bedst muligt at imødegå frafald er der tilknyttet pædagogisk støttepersonale til undervisningen. Hensigten er at have følere ude i forhold til hvad der kan virke demotiverende samt problematisk – dette kan både være uddannelsesmæssige udfordringer, men i særdeleshed også personlige problematikker, der kan hæmme sandsynligheden for at gennemføre tilfredsstillende.

Problembaseret læring og deltagerinvolvering
Inspireret af kritisk psykologi ser vi subjektiv mening og emotion som tæt forbundet med kognition og handleevne. Dette betyder konkret at undervisningsindholdet – det materiale der skal læres – må opleves som meningsfuldt og personligt relevant. På denne baggrund skal vi præsentere kursisterne for problemer som giver mening at løse. Dvs., at vi prøver at bryde med en traditionel klasserumsdidaktik, hvor eleverne gennemgår et fastlagt forløb med faste virkningsforestillinger. Forløbene indeholder elementer, der skal til for at kunne kode programmer af forskelligartet kompleksitet, men vi vil allerede fra første dag forsøge at omsætte den teoretiske viden til udviklingen af reelle programmer og Apps, der ”kan noget”. På den måde har vi mulighed for at indarbejde gentagelser af allerede gennemgåede elementer i nye projekter. Hver gang kursisterne skal lære at kode noget nyt, vil alt det tidligere gennemgåede materiale skulle gentages for at bygge nye kodeelementer. Derigennem vil de med det samme kunne se meningen i at lære og mestre de ting, de præsenteres for.

Ugentlige check-in
Vi vil gennem ugentlige korte samtaler med kursisterne skabe os et billede af hvordan de oplever forløbet, og registrere hvilke udfordringer, der kan virke forstyrrende. Dvs., at vi gennem et relationsarbejde med kursisterne løbende vil kunne sætte ind med den rette støtte før et evt. problem bliver til årsag til frafald.

Networking
For at kursisterne kan blive bedre integreret i både det fagområde, de studerer, og det at indgå i et arbejdsfællesskab, vil vi som et led i kursusforløbene tage til såkaldte meet-ups, hvor kursisterne møder etablerede fagfolk. Der vil blive stillet konkrete opgaver, der skal gennemføres til disse netværkssessioner, så kursisterne lærer at agere i professionelle kontekster.

Faglig identitet
Vores overordnede mål med en socialpædagogisk tilgang, er, at hjælpe de kursister, der kommer fra en social udsat baggrund med at udvikle en identitet, der er baseret på faglighed og som kan munde ud i en oplevelse af sig selv som gyldigt deltagende medlem af en faggruppe. Det er altså et forsøg på at omskrive de udsatte unges personlige narrativer fra noget uhensigtsmæssigt til noget meningsfuldt.