Pædagogik

Et meningsfuldt læringsrum

Vejen videre starter her

Hverdagen

Undervisningen hos Social Code adskiller sig fra andre IT-forløb.

icon_teach_inv_100x100

Underviser

Vores dygtige undervisere er ikke bare kompetente i de programmeringssprog og udviklingsværktøjer, vi underviser, men er også klædt på til at arbejde med klasseledelse for grupper uden får normalområdet. Undervisningen er et mix af frontal lektioner og gruppeøvelser - dvs. at underviseren giver korte instruktioner ved en tavle, hvorefter kursisterne afprøver det, der skal læres i 'real-world' simulationer. Vi arbejder simpelthen med at løse opgaver, der allerede fra første færd kobler sig til praksisfeltet - fx login skærme udviklet i Windows Presentation Foundation, eller en kontaktformular i WordPress, eller databasekald i MySQL. Undervisningen hæves derved fra et rent teoretisk niveau til et udpræget praksisniveau, hvor øvelsen først afsluttes, når programmet virker efter hensigten.

icon_talk_inv_100x100

Pædagog

Som støtte i og uden for undervisningen, har vi koblet pædagogisk personale på forløbene. Det betyder, at dele af forløbet bliver løbende udviklingssamtaler om fx hvilke udfordringer, der kan være forbundet med at gennemføre kurserne - det kan være alt fra at tale om de ting, der kan opleves svære til konkret at facilitere gruppeaktiviteter og -processer for at højne inklusionen. Vi arbejder derved systematisk med fastholdelse, så kursisterne får mest muligt ud af forløbene.

icon_activity_inv

Aktiviteter

En andel af forløbet bliver aktiviteter 'ud-af-huset' eller som oplæg af eksterne udviklere, der kommer og fortæller om deres arbejde. Disse aktiviteter bliver (1) et led i at hjælpe kursisterne til at udvikle et netværk, der kan bruges på den anden side af forløbene, og (2) en mulighed for at få talt med professionelle fra tech-industrien om fremherskende teknologier, inden for hvilke, der er høj efterspørgsel - dvs. være med til at forme et billede af hvilken retning inden for IT-branchen, der kunne være interessant at efterfølge.

icon_guidance_inv

Uddannelsesvejledning

I forbindelse med de pædagogiske udviklingssamtaler bruger vi tid på at tale om hvilke uddannelser disse forløb vækker interesse for. Ligeledes taler vi om hvordan indholdet på forløbet kan blive et led i en realkompetencevurdering der kan anvendes, når der skal søges uddannelse, og vi hjælper med at udfylde kursistens kompetencemappe.

Vejen videre

Se vores kursuskatalog