Python for begyndere

Python programmering bliver fortsat større verden over. Styrk dine programmeringskundskaber med dette kursus.
6 uger

Udvalgt indhold

Python grundlæggende

• Introduktion til programmering
• Variabler og datatyper
• Lister, Tuples, Dict og sets
• Hvis-sætninger og løkker
• Python Funktioner & Lambda

Objektorienteret programmering

• Introduktion til objektorienteret programmering
• Python klasser/objekter og nedarvning
• Multithreading, parallel og asynkron programmering
• Implementering af datastrukturer og algoritmer
• Arbejde med data

Moduler og unit testing

• Filhandlinger
• Fejlhåndtering
• Python moduler
• Python unit testing
• Console input & output operations

Python avanceret

• HTTP-requests med Python NumPy, Matplotlib, Pandas og SciPy Moduler
• Excel og Datavisualiseringer med Python
• Socket Programmering
• Introduktion til Webudvikling med Python
• Introduktion til Machine Learning

Vejen videre

Meld dig til allerede nu!