Kurser

socialCode tilbyder på nuværende tidspunkter to typer af kurser. Et introduktionskursus, og et specialiseret spor. Introduktionskurset er en forudsætning for at gå videre til det specialiserede spor.

Introduktion til programmering og web-udvikling

13 uger

På introduktionsforløbet arbejder vi med at give kursisterne indsigt i hvad det vil sige at programmere og udvikle til internettet. Der vil blive introduceret til de fag, der udbydes på de specialiserede spor, men hovedsageligt vil vi arbejde med at udvikle en hjemmeside, som indeholder simple programmer, der øger brugervenlighed. Gennem udviklingen at hjemmesiden vil kursisten gennemføre øvelser, der giver indblik i alment anvendte elementer i programmering.

Undervisningen løber over 13 uger, to dage om ugen á tre timer pr. undervisningsgang. Tre gange i forløbet bliver undervisningen udvidet med aktiviteter enten ud af huset eller gennem et foredrag med en af vores partnere.

Specialiseret spor

26 uger

På de specialiserede spor vil vi arbejde videre med mange af elementerne fra introduktionsforløbet, men går i dybden med hvert emne. Der arbejdes projekt- og problembaseret, så kursisterne med det samme kan se effekten af deres kode, og hvordan det kan overføres til ”real-world” situationer.

De specialiserede spor løber over 26 uger, 5 dage om ugen á tre timer pr. undervisningsgang.

På alle de specialiserede spor vil der blive tilbudt snusepraktik hos en af vores partnere.

Indhold

Introduktion til programmering og webudvikling - 13 uger

Specialiseret spor (Java, Python, web-udvikling, UX/UI design) - 26 uger

Specialiseret spor

-valg af udviklingsværktøj

Java

Java er et objekt-orienteret multiplatformssprog, der er skabt til at kunne køre på mange forskellige systemer, og er et af de mest populære og anvendte sprog i dag. Det er særligt anvendeligt i forhold til web-baserede klient-server applikationer. Sproget minder om andre programmeringssprog og er ligeledes inspiration til mange nyere sprog. Derfor kan det være en rigtig god idé at vælge Java, hvis man vil have en god og bred indføring til programmering da mange af de ting man lærer på dette forløb, kan overføres til mange andre sammenhænge.

Python

Python er et såkaldt general-purpose programmeringssprog, hvilket vil sige, at det kan bruges til at kode nærmest hvad som helst. Sproget kan anvende en lang række specialiserede biblioteker, der gør udvikling af applikationer langt nemmere og mere overskueligt. Python bruges især til backend web-udvikling, dataanalyse, kunstig intelligens, og videnskabelige udregninger. Kan også bruges til f.eks. at udvikle spil.

Web-udvikling

Web-udvikling handler om udviklingen af hjemmeside og web-baserede programmer. Der er både tale om udvikling af frontend (HTML, javascript) og backend (PHP, SQL-server). Det vil f.eks. sige udvikling af en hjemmeside, der kan kommunikere med en database om brugeroplysninger, eller en webshop, der kan hente oplysninger om produkter, og meget andet.

UX/UI Design

UX/UI design handler om at udvikle kvaliteten i brugeroplevelsen (user experience) i programmer og web-applikationer. Her er der ikke tale om et programmeringssprog, men en metode til at udvikle brugervenlige og æstetiske grænseflader på hjemmesider og i programmer.