Microsoft 365 / Windows Server 2019

På dette kursus opnår du kompetencer og erfaring med Cloud og IT-sikkerhed med Microsoft 365 og Windows Server.
6 uger

Udvalgt indhold

Microsoft Server (On-Premises)

• Introduktion til Server 2019
– installation og konfig.
• Konfig. med PowerShell
• Opsætning af netværk, IP-adresser, routing, DHCP og DNS
• Konfiguration af Hyper-V og virtual machines
• Installation og adm. af Active Directory
• Design og implementering af Group Policy
• Adgangsstyring og deling af ressourcer (NTFS, Share)
• Windows 10

IT-sikkerhed & Cloud

• Strategi, politik og procedurer i relation til IT-sikkerhed
• IT-sikkerhedsmål i praksis
• IT-sikkerhedsmekanismer ift. IT-sikkerhedstrusler
• Mekanismer til virtualisering og cloudløsninger
• Udbredte applikations- og netværksprotokoller
• Arkitektur der understøtter hel eller delvis virtualisering
• Valg af platform og forslag til infrastruktur

Microsoft 365 / Azure Active Directory (Cloud)

• Introduktion til Cloud Services som Azure, AzureAD og Microsoft 365
• Planlægning og implementering af Microsoft 365/AzureAD
– Herunder både Cloud Only og Hybrid-løsninger
• Migrering/synkronisering fra OnPrem til Cloud
• Administration af brugere, grupper og roller i AzureAD og M365 Portal
• Administration af adgang og validering vha.:
– Azure Multi Factor Authentication
– Azure Self Service Password Reset
– Azure Conditional Access
• Administration med PowerShell
• Planlægning/implementering af Microsoft 365 Applikationer hhv.:
– Udrulning af Office vha. Office Deployment Tool
– Exchange Online, SharePoint Online samt Teams Online
• Azure Mobile Device Management
• License Management

Vejen videre

Meld dig til allerede nu!