Prækvalificering:
Support og infrastruktur

Hvis du drømmer om at håndtere servere, supportere store IT-systemer, problemløse og meget andet inden for en spændende gren af IT-branchen, og har du ikke de rette kvalifikationer for at blive optaget på den helt rigtige uddannelse, så er der her du skal starte.
18 uger

6 uger

Introduktion Microsoft produkter

6 uger

Windows 11

6 uger

Microsoft 365 / Windows Server 2019

Akademiuddannelse

Uddannelse: AU i Informationsteknologi

Eksempler på valgfrie fagmoduler:

Cloud

Systemdrift

Videregående IT-sikkerhed

Problem og Change Management

Læs mere her

Udvalgt indhold

Microsoft-produkter

• MS Word
• MS Excel
• MS PowerPoint & Forms
• MS OneDrive
• MS Outlook & OneNote
• MS Teams

Konfiguration af Windows 11

• Authorization and authentication
• Post-installation indstillinger og personalisering
• Netværk på Windows klienter
• Lagring på Windows klienter
• Data adgang

IT-sikkerhed & Cloud

• Strategi, politik og procedurer i relation til IT-sikkerhed
• IT-sikkerhedsmål i praksis
• IT-sikkerhedsmekanismer ift. IT-sikkerhedstrusler
• Mekanismer til virtualisering og cloudløsninger
• Udbredte applikations- og netværksprotokoller
• Arkitektur der understøtter hel eller delvis virtualisering
• Valg af platform og forslag til infrastruktur

Microsoft 365 / Azure Active Directory (Cloud)

• Introduktion til Cloud Services som Azure, AzureAD og Microsoft 365
• Planlægning og implementering af Microsoft 365/AzureAD
– Herunder både Cloud Only og Hybrid-løsninger
• Migrering/synkronisering fra OnPrem til Cloud
• Administration af brugere, grupper og roller i AzureAD og M365 Portal
• Administration af adgang og validering vha.:
– Azure Multi Factor Authentication
– Azure Self Service Password Reset
– Azure Conditional Access
• Administration med PowerShell
• Planlægning/implementering af Microsoft 365 Applikationer hhv.:
– Udrulning af Office vha. Office Deployment Tool
– Exchange Online, SharePoint Online samt Teams Online
• Azure Mobile Device Management
• License Management

Vejen videre

Meld dig til allerede nu!